Naga MarketsProtektor miał 0,57 mln zł zysku netto, 2,8 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.Protektor odnotował 0,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor poprawił wynik operacyjny w III kwartale 2020 roku

Zysk operacyjny wyniósł 1,45 mln zł wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2,8 mln zł i był wyższy o 1,3 mln zł w porównaniu z III kwartałem 2019 r. (w ujęciu procentowym wzrósł o 83%).

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,87 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 25,24 mln zł rok wcześniej.

“Poprawa wyniku operacyjnego w III kwartale 2020 r. to przede wszystkim efekt ograniczenia kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 8,5% r/r oraz poprawa marży pierwszej na sprzedaży w spółce ABEBA. Negatywny wpływ na prezentowane wyniki miały koszty związane z niewykorzystanymi mocami produkcyjnymi w zakładzie w Lublinie, które spowodowane były ponadstandardowym przestojem w miesiącu lipcu. W całym III kwartale 2020 r. produkcja wróciła do poziomu sprzed pandemii – wyprodukowano łącznie o 43,8 tys. par obuwia więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (+30% r/r). Dodatkowo w III kwartale 2020 r. spółka Protektor wyprodukowała 3 475 tys. sztuk masek” – napisał prezes Tomasz Malicki w liście załączonym do raportu.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 65,18 mln zł w porównaniu z 75,4 mln zł rok wcześniej.

“W okresie trzech kwartałów 2020 r. grupa sprzedała 438 tys. par obuwia, co daje wynik gorszy o 100 tys. par w porównaniu do roku ubiegłego, ze względu na spadki sprzedaży w II kwartale spowodowane kryzysem gospodarczym w Europie. W związku z rozszerzeniem oferty grupy o nowe produkty, w analizowanym okresie sprzedano również 4 942 tys. sztuk masek. Od początku IV kwartału realizujemy dystrybucję masek na rynkach Europy Zachodniej za pośrednictwem naszej spółki zależnej ABEBA. Naszym celem jest uzyskanie takiej samej struktury sprzedaży w przypadku masek, jaką realizujemy dla segmentu obuwia, gdzie rynek Europy Zachodniej odpowiada za około 70% generowanych przychodów” – wskazał także Malicki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 0,16 mln zł wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 100 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here