Naga MarketsprojprzemProjprzem Makrum odnotował 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InvestCuffs

Projprzem podsumowuje pierwszy kwartał roku

Zysk operacyjny wyniósł 4,66 mln zł wobec 0,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,92 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 48,36 mln zł rok wcześniej.

W I kw. 2020 r. grupa Projprzem Makrum kontynuowała produkcję i sprzedaż w głównych segmentach działalności, tj. systemach przeładunkowych, konstrukcjach stalowych i parkingach automatycznych oraz budownictwie przemysłowym. Bardzo duży wzrost przychodu w segmencie budownictwa przemysłowego (35,2 mln zł tj. o 272,9%.) był efektem daleko zaawansowanych i realizowanych przez trzy oddziały Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. projektów, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2019 budowy były w początkowej fazie i realizowane jedynie w dwóch oddziałach (oddział Wrocław był w organizacji). Spadek przychodów odnotowano w segmencie systemów przeładunkowych (1,2 mln zł tj. 4%). Produkt ten skierowany jest głównie na rynki eksportowe – ogłoszony w marcu 2020 r. stan pandemii spowodował przesunięcie w czasie dostaw wyrobów spółki dominującej grupy przemysłowej, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

Wzrost przychodów odnotowano w segmencie konstrukcji stalowych (0,9 mln zł, tj. o 15,2%). Wzrosła również sprzedaż parkingów MODULO o 2 mln zł, tj. o 94,7%. Oczekujemy dalszego dynamicznego wzrostu tego asortymentu i istotnej poprawy rentowności sprzedaży oraz wzmocnienia konkurencyjności i rozpoznawalności na rynku tych produktów. Spadek sprzedaży maszyn Makrum (1,1 mln zł tj. o 31,7%) w okresie 3 m-cy 2020 r. jest zaś wynikiem odmiennej struktury (mniejsza ilość dużych zleceń produkcyjnych) i harmonogramu realizacji produkcji niż rok wcześniej – powiedział prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że niewątpliwie zdarzeniem o nietypowym charakterze mającym pośredni wpływ na działalność grupy był ogłoszony w marcu 2020 r. stan pandemii (COVID-19), a czynnikiem bezpośrednio wpływającym na kształt sprawozdania za I kwartał 2020 r. był idący za tym nagły i znaczny wzrost kursów wymiany walut względem PLN.

Wysoki kurs EUR/PLN na dzień 31.03.2020 r. spowodował stratę na działalności finansowej (ujemna wartość przeliczonych otwartych pozycji walutowych, w tym kontraktów typu forward, kredytu i pożyczek oraz rozrachunków wyrażonych w walucie). Na dzień publikacji sprawozdania kursy uległy zauważalnemu obniżeniu. Należy jednak podkreślić, iż w dłuższej perspektywie czasowej, utrzymujący się wysoki kurs euro powinien pozytywnie wpłynąć na wyniki grupy, ponieważ ok. 1/3 sprzedaży realizowana jest na eksport. Kolejnym czynnikiem mającym umiarkowany wpływ na sprawozdanie finansowe i związanym z ogłoszonym stanem pandemii, były decyzje o czasowym ograniczaniu ruchu bądź zamknięciu granic na terenie UE, co wpłynęło przesunięcie w czasie dostaw wyrobów – dodał prezes.

W I kw. 2020 r. grupa Projprzem powiększyła się o dwa nowe podmioty.

Pierwszy z nich to nowo utworzona spółka PROMStahl Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która utworzona została z myślą o intensyfikacji sprzedaży w segmencie systemów przeładunkowych bezpośrednio na rynku brytyjskim i ościennych. Kolejnym nowym podmiotem jest funkcjonująca na rynku pod dotychczasową nazwą DPS Serwis Sp. z o.o., która po znalezieniu się w szeregach grupy zmieniła nazwę na PROMLIFT Sp. z o.o. Podmiot ten rozszerzy ofertę Projprzem Makrum na rynku logistyki magazynowej, oferując sprzedaż, serwis i wynajem wózków widłowych – powiedział Szczeblewski.

Obecnie grupa kontynuuje rozbudowę i modernizacje zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Koronowie, które zwiększą moce produkcyjne. Planowane zakończenie wszystkich prac przewiduje się na koniec III kwartału 2020 r., podsumowano w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 1,91 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here