Naga MarketsOdkąd dnia 18 czerwca projekt Libra ujrzał światło dzienne, stał się tematem przewodnim zarówno w środowisku branżowym, mediach mainstreamowych, a także doczekał się komentarzy z strony regulatorów i polityków, w tym przedstawicieli amerykańskiej Izby Reprezentantów. Często dokonuje się uproszczeń, m.in. nazywając Librę kryptowalutą Facebooka, stąd postanowiliśmy szerzej przedstawić ten projekt bazując głównie na jego białej księdze (white paper).


Libra – jakie cele sobie stawia

Według statystyk podanych w white paper, ponad 1,7 mld dorosłych osób na świecie nie ma dostępu do podstawowych usług finansowych. Są to jednocześnie osoby, które najbardziej ich potrzebują. Dzięki szybkim połączeniom internetowym miliardy ludzi zyskało dostęp do ogromnej bazy wiedzy oraz usług telekomunikacyjnych. Brakującym elementem jest by przesyłanie pieniędzy było tak proste i tanie, jak wysłanie wiadomości. Libra ma ambicję, by tworząc nową walutę cyfrową oraz powiązaną z nią infrastrukturę, mógł powstać internet pieniądza (the internet of money”).W związku z dużymi wahaniami kursów tradycyjnych kryptowalut nieopartych na żadnych aktywach, w dużej mierze wskutek działań spekulacyjnych, Libra stawia na stabilność notowań, by tak jak w przypadku uznanych walut typu fiat, użytkownik miał pewność co może nabyć np. za dolara dziś, jutro i w najbliższej przyszłości.

Jak przeczytamy w white paper, „misją Libry jest stworzenie prostej, globalnej waluty oraz infrastruktury finansowej, która przyniesie korzyści dla miliardów ludzi.” Opiera się ona na trzech kluczowych elementach:

 • bezpiecznym, skalowalnym i niezawodnym blockchainie;
 • Rezerwie (będzie o niej mowa w dalszej części artykułu), która zapewni pokrycie nowopowstałej waluty cyfrowej w istniejących aktywach, zabezpieczając jej rzeczywistą wartość;
 • niezależnym Stowarzyszeniu Libra (Libra Association), którego zadaniem jest dbanie o rozwój ekosystemu i zarządzaniem Rezerwą.

Czym jest Libra oraz Stowarzyszenie

Libra jest kryptowalutą działająca na blockchainie o tej samej nazwie, stworzonym przez Stowarzyszenie Libra, będącym organizacją non-profit z siedzibą w Genewie, Szwajcaria. Jej zadaniem jest zarządzanie blockchainem oraz Rezerwą, a także dbanie o realizację celów społecznych związanych z finansowym wykluczeniem prawie 2 miliardów osób na świecie.

Członkami Stowarzyszenia są operatorzy węzłów zatwierdzających transakcje, którzy de facto odpowiadają za działanie blockchaina. Są to odpowiednio rozproszeni pod względem geograficznym firmy, organizacje non-profit, organizacje wielostronne oraz instytucje akademickie. Łącznie z Facebookiem jest ich obecnie 28 i są wśród niech przedstawiciele takich branż jak:

 • płatności: Visa, Mastercard, Paypal
 • telekomunikacja: Vodafone Group
 • e-commerce, social media, transport – eBay, Facebook, Calibra, Uber
 • blockchain: Anchorage, Xapo
 • venture capital: Andreessen Horowitz;
 • non-profit: Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps.
Partnerzy Facebooka tworzący Stowarzyszenie Libra.

W momencie uruchomienia sieci w pierwszej połowie 2020 roku, Stowarzyszenia ma liczyć około 100 członków.

Rola Facebooka oraz czym jest Calibra

Sam Facebooka odegrał kluczową rolę przy powołaniu Stowarzyszenia i tworzeniu blockchaina Libra. Docelowo za podejmowanie decyzji od 2020 roku odpowiadać będzie Stowarzyszenie jako całość przy wiodącej roli Facebooka do końca 2019 roku. Z chwilą uruchomienia sieci Libra, wszyscy członkowie, w tym Facebook, będą posiadać te same prawa, obowiązki i zobowiązania finansowe.

Libra ma zostać wdrożona do ekosystemu Facebooka w ciągu 18 miesięcy, w skład którego oprócz serwisu głównego Facebook.com, wejdą także Messenger oraz WhatsApp, przez co uzyskany zostanie dostęp do bazy liczącej 2,4 mld użytkowników.

Facebook powołał oddzielny podmiot zależny zwany Calibra aby zapewnić rozdzielność danych związanych z social media od danych finansowych, odpowiadający również za budowanie aplikacji i usług dla sieci Libra. Calibra zaoferuje także cyfrowe portfele do przechowywania, przesyłania i wydawania nowych coinów. Portfel ten będzie dostępny w WhatsApp i Messenger przez co na starcie trafi do ponad miliarda użytkowników. Wiecej na ten temat a także w zakresie całego projektu firmowanego przez Facebooka można dowiedzieć się z wywiadu, którego stacji CNBC udzielił David Marcus – stojący na czele Calibra (materiał w języku angielskim).

Blockchain Libra

Będzie to blockchain typu permissioned – co oznacza, że węzły zatwierdzające transakcje będą prowadzone przez wybrane wcześniej podmioty – na początku będą nimi członkowie Stowarzyszenia. Z czasem, po pięciu latach od uruchomienia blockchaina, ma on zostać przekształcony w sieć typu permisionless, gdzie węzeł będzie mógł prowadzić każdy, kto spełnia z góry określone wymogi techniczne. Zdecydowano się na taki krok gdyż zdaniem twórców projektu, na obecny moment nie istnieje rozwiązanie, które pozwoli na obsługę projektu o takiej skali, wymagającego najwyższych standardów bezpieczeństwa, skalowalności i zasięgu.

Zobacz również: Andreas Antonopoulos – LibraCoin nie jest kryptowalutą

System ma charakter „pseudonimowy” (ang. pseudonymous) i pozwala użytkownikom posiadać wiele adresów niepołączonych z osobą o konkretnej tożsamości. Oprogramowanie, na którym opiera się blockchain Libra jest otwarto źródłowe, zaś blockchain został zbudowany od podstaw. Jego kluczowe parametry to:

 • ogromna skalowalność dająca możliwość obsłużenia miliardów rachunków, a także wysoka przepustowość, wydajność i pojemność;
 • wysoki stopień bezpieczeństwa środków i danych finansowych;
 • elastyczność umożliwiająca sprawne działanie systemu zarządzania oraz dająca przestrzeń do wprowadzenia przyszłych innowacyjnych rozwiązań.

Blockchain Libra umożliwi tworzenie smart kontraktów po tym, jak ekosystem zostanie przekształcony z permissioned  na permissionless, w oparciu o specjalnie stworzony do tego celu język programistyczny o nazwie Move, który, jak przeczytamy w white paperjest wykonywalnym językiem opartym na  kodzie bajtowym wykorzystywanym do przeprowadzania zwyczajnych transakcji oraz obsługi smart kontraktów.” W momencie uruchomienia sieci działać będą gotowe, wymagające wcześniejszego zatwierdzenia smart kontrakty, co ma zapobiec wystąpieniu krytycznych błędów.

Mechanizm osiągania konsensusu nosi nazwę LibraBFT i jest rozwinięciem projektu HotStuff autorstwa Maofan Yin i Dahlia Malkhi z Vmware Research, który ujrzał światło dzienne w 2018 roku. Protokół ten pozwolić ma na prawidłowe działanie blockchaina nawet w przypadku wyłączenia do 1/3 węzłów. W przyszłości możliwe będzie współdziałanie LibraBFT z innymi blockchainami opartymi o ten sam algorytm.

Obecnie dostępna jest do wglądu wczesna wersja testnetu, który jest nadal w fazie rozwoju, wraz z dokumentacją.

Rezerwa

Każda wyemitowana jednostka Libra będzie posiadała zabezpieczenie oparte na koszyku aktywów, w skład którego wejdą cztery główne waluty fiducjarne: USD, EUR, JPY i GBP oraz krótkoterminowe rządowe papiery dłużne o dużej stabilności oraz płynności, zwane Rezerwą. Z uwagi na to, że Libra nie jest ściśle powiązana z kursem jednego aktywa, nie można jej uznać za stablecoina w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia. Powyższa lista nie jest zamknięta i zostały określone kryteria, które dane aktywo musi spełnić, by mogło zostać włączone do Rezerwy:

 • musi być aktywem podlegającym wolnemu obrotowi i nie może być skorelowane z innym aktywem;
 • proces podejmowana decyzji powinien leżeć w gestii organizacji publicznych (np. banków centralnych) lub aktywo powinno być powszechnie dostępne (np. surowce typu złoto, srebro);
 • aktywo powinno być notowane w ramach różnych jurysdykcji, co eliminuje akcje przedsiębiorstw takich jak Google czy Apple; natomiast kryteria spełnia np. Bitcoin czy złoto, gdyż są przedmiotem obrotu na wielu rynkach.

Możliwa jest co jakiś czas zmiana koszyka aktywów bazowych pod wpływem dużych zmian na rynkach, np. wskutek kryzysu finansowego.

Środki z Rezerwy pochodzą przede wszystkim od użytkowników, gdyż emisja każdej jednostki monetarnej wiąże się ze zdeponowaniem odpowiedniej ilości aktywów wchodzących w skład koszyka. Drugim źródłem funduszy w Rezerwie są specjalne jednostki zwane Tokenami Inwestycyjnymi Libra (Libra Investment Tokens – LIT), zakupione przez inwestorów na początkowym etapie inwestycji. Są one jednostkami uczestnictwa w zarządzaniu (ang. governance) projektem Libra zaś ich wartość nie jest powiązana z kursem kryptowaluty.

Pomimo tego, iż minimalny wkład wymagany do tego, by brać udział w zarządzaniu projektem został określony na poziomie 10 mln USD, w przypadku organizacji typu non-profit, NGO i podmiotów, gdzie liczy się ich wpływ w danej dziedzinie (do tej pory należą do nich Kiva, Mercy Corps czy Women’s World Banking), powyższy próg może być obniżany.


Interesujesz się kryptowalutami? Już teraz dołącz do grupy na Facebooku prowadzonej przez portal Comparic.pl. Bądź na bieżąco z informacjami ze świata kryptowalut, niezależnie od tego gdzie się znajdujesz!.

Za przechowywanie środków odpowiadać będą równomiernie rozproszeni pod względem geograficznym powiernicy, z których każdy musi posiadać wysoki poziom wiarygodności kredytowej mierzony niezależnymi rankingami.

Zwykli użytkownicy nie będą mogli, z przyczyn natury praktycznej, wchodzić w bezpośrednią interakcje z Rezerwą. W tym celu zostaną powołani autoryzowani pośrednicy (ang. resellers), z wyłącznym prawem do wymiany walut tradycyjnych na Librę i odwrotnie. Pośrednicy ci będą współdziałać z giełdami oraz instytucjami takimi jak banki – to one będą odpowiedzialne za sprzedaż i kupno Libry od użytkowników.

Zarządzaniem Rezerwą zajmować będzie się Stowarzyszenie Libra, które w tym zakresie różnić się od banków centralnych m.in. tym, że nie będzie prowadzić samodzielnej polityki monetarnej, a jej głównym zadaniem będzie emisja lub likwidacja (niszczenie) monet w zależności na zapotrzebowanie rynkowe zgłaszane przez pośredników. Zamiast tego Stowarzyszenie zaadaptuje polityki stosowane przez banki centralne emitujące waluty wchodzące w skład koszyka w ramach Rezerwy. Stowarzyszenie podejmie działania umożliwiające notowania Libry na licznych regulowanych giełdach na całym świecie, w tym na giełdach kryptowalutowych.

Libra a inne kryptowaluty

Jak zauważył znany polski youtuber oraz influencer z branży blockchaina i kryptowalut, Mike Satoshi na antenie Comparic24.Tv, zwykle gdy kryptowaluty wchodzą na rynek, chcą zdobyć popularność i muszą się w jakiś sposób zareklamować. W przypadku Libry mamy nie tylko Facebooka, lecz także ogólnoświatowe korporacje typu Mastercard, Visa, Uber czy Coinbase. Twórcy mają pieniądze, żeby przeprowadzić ten projekt, w tym, żeby dostosować się do regulacji i przepisów prawnych, wystąpić o wszelkie pozwolenia i lobbować.

Jak zauważa, „kryptowaluty zaatakowały system finansowy, ale jeszcze do zastąpienia tradycyjnego systemu finansowego to jeszcze bardzo długa droga. […] A Libra ma szansę zrobić to dużo szybciej. […] Libra ma ten plus, że ma od razu start z grubej rury. To jest potężna korporacja, która za tym stoi i to może zapewnić sukces.”

Powiązane artykuły:Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here