TMS


Napis FOMC na tle amerykańskiej flagiBez wątpienia jednym z najważniejszych (przynajmniej teoretycznie) wydarzeń czwartkowej sesji będzie zaplanowana na godzinę 20:00 decyzja monetarna FOMC. Decydenci Rezerwy Federalnej, którzy spotkają się w Waszyngtonie, rozważą w jaki sposób opisać umiarkowany wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Wzmacniają się bowiem oczekiwania, iż w grudniu powinno dość do czwartej podwyżki stóp procentowych w tym roku.


Oczekuje się, że Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku (FOMC) utrzyma dziś benchmark dla stóp procentowych na niezmienionym poziomie od 2 do 2,25 procent. W oświadczeniu dot. polityki monetarnej prawdopodobnie wciąż będzie określać się wzrost gospodarczy i rynek pracy w Stanach Zjednoczonych jako silny, wzmacniając tym samym perspektywy na kolejną podwyżkę stóp procentowych w grudniu br. Inne zmiany w oświadczeniu mogą sugerować mniejsze zaufanie do potrzeby trzykrotnego podniesienia stóp procentowych w przyszłym roku, jak przewidywali urzędnicy we wrześniu.

Po dzisiejszym spotkaniu nie zaplanowano konferencji prasowej z prezesem Jerome Powellem. Fakt ten sprawia, że dzisiejsze posiedzenie nie wzbudza zbyt wielu emocji. Nie zmienia to jednak faktu, że inwestorzy widzą około 78 proc. szansy, że Fed ponownie podniesie stopy procentowe za miesiąc.

Wskazówki zawarte w oświadczeniu w sprawie stopniowych podwyżek stóp procentowych – jak również charakterystyka zagrożeń dla perspektyw jako “mniej więcej zrównoważone” – prawdopodobnie pozostaną bez zmian. Również mało prawdopodobna jest zmiana języka w sprawie inflacji. Warto bowiem przypomnieć, że dopiero we wrześniu br. po raz pierwszy od czasu, gdy bank centralny wprowadził w 2012 r. cel inflacyjny na poziomie 2%, zarówno główne, jak i podstawowe mierniki presji cenowej w ujęciu rok do roku osiągnęły zakładany poziom. Przy bezrobociu w USA na poziomie 3,7 proc., urzędnicy mogą cieszyć się z umiarkowanego wzrostu. Fed poprawił swoje prognozy gospodarcze w tym roku, a niektórzy decydenci wyrazili zaniepokojenie przegrzaniem, choć inflacja pozostała na dobrym poziomie.

Jedynym zaniepokojeniem jest rynek akcji, który spadł o 3,2 proc. od ostatniego spotkania FOMC. W tym samym czasie stopy kapitalizacji amerykańskiego Skarbu Państwa wzrosły. W rezultacie Fed może wspomnieć w sprawozdaniu o “bardziej restrykcyjnych warunkach finansowych”. Rynek mieszkaniowy również okazał się słaby, gdyż wzrosły stopy procentowe kredytów hipotecznych.

Jednak większość urzędników Fed odrzuciła znaczenie niższych cen akcji, traktując spadek jako normalną zmienność. Z zadowoleniem przyjęli również wyższe długoterminowe stopy kapitalizacji jako dowód dobrej kondycji gospodarczej. Wszelkie wzmianki o akcjach lub mieszkalnictwie byłyby postrzegane jako gołębi sygnał, co sugeruje, że FOMC jest zaniepokojony tymi wydarzeniami.

Niedawno odbyła się także publiczna dyskusja na temat neutralnej stopy procentowej oraz tego, czy fundusze Fed powinny zostać podniesione powyżej tego poziomu. Zdaniem niektórych gubernatorów Rezerwy Federalnej rynki szukają oznak, że Fed może rozważyć taki ruch. Ciekawe będzie również to, czy przedstawiciele Fedu odnosili się do wyborów średniookresowych i ich potencjału dla impasu polityki i wpływu na gospodarkę USA w swoich rozmowach.


Partnerem aktualności ekonomicznych w portalu Comparic.pl jest Alfa-Forex, broker licencjonowany przez CySEC od 2004 roku, oferujący swoim klientom handel na jednych z najwęższych spreadów i dostęp do kantoru walut. Już teraz zapoznaj się z ofertą brokera i skorzystaj z konkurencyjnych warunków!

Co mówią ekonomiści

Analitycy Danske Bank oczekują, że Fed utrzyma dziś stopy procentowe na niezmienionym poziomie:

“Ponieważ jest to jedno z tymczasowych spotkań bez akutalizacji prognoz i konferencji prasowej, nie oczekujemy, że Powell i spółka dokonają dużych zmian w polityce monetarnej (…) Uważamy, że Fed będzie czekał do grudnia, a następnie podwyższy wartość docelową o 25 pb. Naszym zdaniem Fed jest na dobrej drodze do podniesienia stopy funduszy Fed do 3%, co jest stopą neutralną, gdzie polityka pieniężna nie jest ani ekspansywna, ani kontrakcyjna. Nastąpi to w czerwcu (podwyżki w grudniu, marcu i czerwcu).”

Analitycy z Rabobanku zwracają uwagę, że powszechnie oczekuje się, że Fed nie zmieni swojej polityki pieniężnej na listopadowym posiedzeniu:

“Nie zdziwiłaby nas kolejna poprawka w stawce IOER przed końcem roku. Grudniowe spotkanie byłoby najbardziej logicznym momentem (…) Uważamy, że FOMC stał się zbyt pewny siebie. Zaślepiony silnymi zbieżnymi i opóźnionymi wskaźnikami, takimi jak silny wzrost PKB i niskie bezrobocie. Fed odrzuca ważny wiodący wskaźnik w postaci krzywej dochodowości, która zmierza do inwersji, jeśli Fed utrzyma obecne tempo podwyżek stóp procentowych.”

“Nasz bazowy scenariusz na przyszły rok to pojedyncza podwyżka Fed w marcu 2019 r., Po której nastąpiła inwersja krzywej w Q2. To ostatnie doprowadziłoby do przerwy w cyklu podwyżek Fed, ponieważ FOMC zinterpretuje to jako znak, że polityka pieniężna jest łagodnie restrykcyjna. W przeciwieństwie do tego uważamy, że będzie to koniec cyklu podwyżek Fed, ponieważ ryzyko recesji staje się podwyższone. Inwersja oznaczałaby recesję na jesieni 2020 roku. “

Według Jamesa Knightleya, głównego ekonomisty międzynarodowego w ING, silna krajowa historia gospodarki USA oznacza, że Rezerwa Federalna będzie nadal sygnalizować “stopniowe” podwyżki stóp procentowych, przygotowując nas do grudniowego posunięcia, a następnie trzy kolejne podwyżki w 2019 roku:

“Biorąc pod uwagę podwyżki stóp procentowych Fed na ostatnim spotkaniu we wrześniu, dzisiejsze ogłoszenie FOMC będzie miało wynik “bez zmian”, ale ton towarzyszącego komunikatu prasowego będzie silnie wskazywał na grudniowy ruch stopy procentowej”.

“Przecież gospodarka przeżywa boom. W tym roku wzrost PKB ma wynieść 3%, to najszybszy wzrost od 13 lat, podczas gdy płace rosną najszybciej od 9 lat, a stopa bezrobocia jest najniższa od 48 lat (…) Jednocześnie inflacja jest na poziomie lub powyżej celu wszystkich kluczowych miar, które Fed obserwuje.”

“Na pewno zgadzamy się z grudniową podwyżką stóp procentowych (…) W dalszym ciągu przewidujemy również wzrost stóp procentowych w każdym z trzech pierwszych kwartałów 2019 roku. Uważamy jednak, że położy to kres zacieśnianiu polityki Fed”.

Analitycy Credit Suisse oczekują, że FOMC na listopadowym spotkaniu utrzyma stabilne stopy procentowe, a oświadczenie polityczne pozostanie w dużej mierze niezmienione:

Nie będzie aktualnych prognoz gospodarczych ani konferencji prasowej. Istnieje zewnętrzna szansa, że Komitet obniży stopę procentową nadwyżek rezerw (IOER) o 5p.b. do 2,15%, ponieważ efektywna stopa efektywna funduszy była w ostatnim tygodniu wyceniana według stopy IOER na poziomie 2,20%.

Zdaniem analityków Daiwabiorąc pod uwagę, że perspektywy rzeczywistej zmiany polityki są niewielkie, zainteresowanie inwestorów skupi się na dołączonym krótkim oświadczeniu, aby sprawdzić, czy nie ma oznak, że ostatnie wydarzenia na rynku finansowym mogą spowodować, że Fed powstrzyma się od zaostrzenia polityki na kolejnym, grudniowym spotkaniu.

Analitycy RBC sugerują jednak, że jest mało prawdopodobne, by Fed obniżył IOER o 5 punktów bazowych na tym spotkaniu: Korekta w wysokości -5 pb będzie de facto obniżką stóp procentowych, a zatem komunikaty z tego będą dezorientujące, ponieważ komisja oczekuje grudniowej podwyżki stóp. 

Zdaniem analityków Nomura od czasu wrześniowego spotkania, gospodarka pozostaje silna:

“W oświadczeniu po spotkaniu FOMC prawdopodobnie stwierdzi, że aktywność gospodarcza nadal rosła w sposób stały, a nie “rosła w szybkim tempie (…) Ze względu na spowolnienie wzrostu inwestycji niemieszkaniowych w III kwartale istnieje pewne ryzyko, że FOMC obniży ocenę wzrostu inwestycji biznesowych (…) Ostatnio warunki finansowe nieco się zaostrzyły, co było spowodowane gwałtownymi spadkami cen akcji. Uważamy jednak, że jest mało prawdopodobne, aby FOMC zareagowało w tej chwili na ten rozwój sytuacji.

Analitycy Westpac zauważają natomiast, że:

  • W 2018 r. FOMC uporczywie koncentrowało się na własnej realnej gospodarce USA. W rezultacie ich wiara w dalszą “stopniową normalizację” polityki pieniężnej pozostała zdecydowana.
  • Na listopadowym spotkaniu nie ma powodu, aby spodziewać się istotnych zmian. Stopy procentowe nie zostaną podniesione. Wzrost zatrudnienia pozostał silny, podobnie jak PKB.
  • Pojawiające się dowody na to, że sektory wrażliwe na stopy procentowe znajdują się pod presją, prawdopodobnie nie będą na tym etapie niepokoić Komitetu, a polityka nadal postrzegana jest jako akomodacyjna. Odnosi się to również do niedawnych spadków na rynku, ponieważ akcje pozostają na podwyższonym poziomie.
  • W przypadku FOMC … terminy pośrednie mają niewielkie lub żadne bezpośrednie znaczenie. Polityka fiskalna stanie się problemem od połowy do końca 2019 r., Wraz z wygaśnięciem wsparcia dla wzrostu

“Oczekuje się, że Rezerwa Federalna pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie i powtórzy swoje plany dotyczące kolejnej podwyżki w grudniu. Ton oświadczenia FOMC albo pozostanie niezmieniony, albo będzie odrobinę ostrożniejszy. Wiemy, że bank centralny obawia się niepewności handlowej, a od ostatniego spotkania politycznego we wrześniu nastąpiły więcej niepowodzeń niż ulepszenia w amerykańskiej gospodarce. Chociaż rynek pracy jest nadal silny, a wiele powiatów zgłasza niedobór siły roboczej, wiele firm w tym kwartale miało ostrożne wskazówki, co ułatwiłoby zatrudnianie popytu. Mając to na uwadze, reakcja dolara na listopadowe posiedzenie Fed może być ograniczona.” – komentuje Kathy Lien, Dyrektor zarządzający BK Asset Management.Invest Cuffs

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here