Naga MarketsPrognozy dolara: Co czeka USD w najbliższych miesiącach i na początku 2022 roku?W mijającym roku byliśmy świadkami dobrego zachowania dolara amerykańskiego oraz jego imponujących wzrostów względem euro, które przekroczył poziom 4%. Jednak czy ten trend się utrzyma? Jak zachowa się USD w przeciągu kilku najbliższych miesięcy oraz na początku kolejnego roku? W krótkiej perspektywie wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach wraz z odbiciem gospodarczym w USA i globalnym wzrostem inflacji, Fed zacznie zacieśniać politykę monetarną, wspierając tym samym rodzimą walutę. Jednak co przyniosą dalsze miesiące?

  • Kurs dolara ze względu na pandemię Covid-19 znacznie zdominował pozostałe waluty
  • Amerykańska waluta pomimo zmiany prezydenta, niepokojów na bliskim wschodzi i widma kolejnej fali zakażeń uznawana jest za bezpieczną przystań
  • Co dalej z USD? Jak zachowa się FED i co przyniosą dane z USA?
  • Oryginalny artykuł został przygotowany przez analityków Capital.com i dostępny jest w tym miejscu

Notowania EUR/USD w dobie pandemii Covid-19

Wybuch pandemii Covid-19 był jednym z kluczowych wydarzeń dla notowań amerykańskiej waluty. Podczas gdy niepokoje na światowych rynkach, w obliczu coraz większej liczby zachorowań stale rosły, większość inwestorów upatrywała w dolarze bezpiecznej przystani, co spowodowało gwałtowny wzrost przepływów kapitałowych, a także doprowadziło kurs EUR/USD do dwuletniego minimum na poziomie zaledwie 1,0657 w marcu 2020 roku.Jednak wraz z poszerzaniem się wiedzy medycznej na temat nowego zagrożenia, perspektywy gospodarcze na świecie powoli zaczęły wracać do normalności, a inwestorzy zwrócili się w stronę bardziej ryzykowanych walut, co spowodowało osłabienie dolara.

Amerykańska waluta bardzo słabo rozpoczęła 2021 rok, powracając do poziomów widzianych w kwietniu 2018 roku. Kurs EUR/USD wyniósł na początku stycznia 2021 roku 1,230, co stanowiło odbicie o ponad 15% w porównaniu do połowy marca 2020 roku, gdy na rynkach panowała panika i odwrót od ryzyka.

Notowania EUR/USD w perspektywie 5 lat
Notowania EUR/USD w perspektywie 5 lat

Jak dotąd w 2021 roku wśród notowań dolara przeważały wzrosty. Było to spowodowane przede wszystkim wzrastającymi obawami, że Fed zacznie ograniczać wsparcie monetarne i zacznie zacieśniać swoją politykę. Od tego czasu para EUR/USD spadła z obserwowanego w styczniu poziomu 1,2310 do 1,1530 na początku października.

Dlaczego kurs dolara się umacnia?

Gdyby światowych zawirowań było mało 20 stycznia 2021 r. senator z Delaware i były wiceprezydent Baracka Obamy, Joe Biden, został mianowany 46. prezydentem USA. Jego administracja natychmiast wyznaczyła drogę wyjścia z Covid-19, która obejmowała program szybkich szczepień, aby pomóc gospodarce narodowej i umożliwić ponowne otwarcie firm stosunkowo szybko w porównaniu z innymi dużymi gospodarkami.

Z powodu solidnego ożywienia gospodarczego w USA, spowodowanego wyhamowaniem pandemii, dolar bardzo dobrze zachowywał się w stosunku do swoich głównych partnerów.

Chociaż z powodu pandemii amerykańska gospodarka skurczyła się w 2020 r. aż o 3,5% rok do roku, to ożywienie było równie imponujące. Produkt krajowy brutto (PKB) Stanów Zjednoczonych w drugim kwartale tego roku wzrósł aż o 6,7% rok do roku, a w pierwszym kwartale wynik ten był niewiele gorszy i stanowił wzrost o 6,3% w ujęciu rocznym.

Realna zmiana PKB zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego kwartału
Realna zmiana PKB zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego kwartału

Choć dane o PKB za trzeci kwartał 2021 roku nie zostały jeszcze opublikowane, najnowszy indeks PMI dla usług i produkcji jest bardzo zachęcający, pokazując, że ożywienie gospodarcze, pomimo niewielkiego spowolnienia, jest obecnie na bardzo dobrej drodze.

Co więcej, Fed uważnie śledzi kondycję amerykańskiego rynku pracy. W wiadomościach dotyczących dolara amerykańskiego, dwie ostatnie publikacje dotyczące płac pozarolniczych ujawniły wyraźne spowolnienie we wzroście miejsc pracy. Jednak pomimo tego System Rezerwy Federalnej może być zadowolony, gdyż widać znaczący postęp w odbudowie rynku pracy po pandemii Covid-19.

Ponadto, zgodnie z amerykańskim raportem Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) do obsadzenia pozostaje obecnie ponad 10 mln wolnych miejsc pracy. To pokazuje, że ewentualne spowolnienie na rynku pracy nie jest związane z brakiem popytu.

Inflacja i stopy procentowe a kurs dolara

Inflacja, mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (CPI), zaczęła rosnąć zaraz po ponownym otwarciu gospodarki i od tego czasu utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Wskaźnik CPI wzrósł we wrześniu o 5,4%, co znacznie przekroczyło cel Fedu, wyznaczony na poziomie 2%.

Tymczasem bazowy wskaźnik CPI (wskaźnik dla wszystkich pozycji, bez żywności i energii) wzrósł o 4%. Skumulowane zakłócenia w łańcuchu dostaw, globalny kryzys energetyczny i niedobory siły roboczej razem powodują znaczny wzrost presji inflacyjnej.

Chociaż Fed konsekwentnie utrzymuje, że jego zdaniem wzrost presji inflacyjnej jest przejściowy, to ostatnio przyznał również, że rozwiązanie problemów z podażą może potrwać dłużej, niż przewidywano. Decydenci polityczni zgodzili się również, że gospodarka USA jest dobrze przygotowana do tego, by w tym roku bank centralny rozpoczął ograniczanie skupu obligacji.

W sytuacji, w której inwestorzy przewidzieli tapering, uwaga rynku skoncentrowała się wokół tego, kiedy Fed mógłby zacząć podnosić stopy procentowe. Podczas wrześniowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), Dot plot – wykres fedu wskazujący, jakiej wysokości stóp procentowych oczekują poszczególni członkowie FOMC na koniec każdego roku – przybrał bardziej jastrzębi wydźwięk.

Obecnie Dot plot pokazuje, że urzędnicy Fed są podzieleni co do tego, czy rozpocząć podwyżki stóp procentowych już w przyszłym roku, czy też nie.

Dot plot fedu
Dot plot fedu

Według CME’s FedWatch Tool rynek przewiduje podwyżkę stóp procentowych przez Fed we wrześniu przyszłego roku. Jednakże, jeśli kryzys energetyczny, zakłócenia w łańcuchu dostaw i niedobory siły roboczej będą się utrzymywać, Fed może być zmuszony do znacznie szybszego działania, co może znacznie podnieść wartość dolara.

Z drugiej strony, jeśli wzrost gospodarczy zacznie drastycznie zwalniać z powodu tych samych czynników, wówczas obawy o bardziej jastrzębi Fed mogą zostać złagodzone, co może natomiast skutkować obniżeniem wartości USD.

Prognoza USD na resztę 2021 roku i kolejne lata

Analitycy ING w swojej analizie stwierdzili, że obecne wyniki dolara wspierane są przez politykę monetarną Fed. Analitycy przyjmują nawet w tej chwili bardziej jastrzębi ton niż decydenci, oczekując w przyszłym roku dwóch podwyżek stóp procentowych.

– W dalszym ciągu uważamy, że inflacja będzie bardziej trwała, niż to sądzi Fed, a bieżące ograniczenia w łańcuchu dostaw, niedobory pracowników i inne wąskie gardła w produkcji prawdopodobnie nie zmniejszą się znacząco przed końcem tego roku, a być może stanie się to dopiero w przyszłym. […] Ponieważ ostatnia fala Covid-19 zdaje się ustępować, oczekujemy również ponownego przyspieszenia aktywności gospodarczej już w IV kwartale, co naszym zdaniem doprowadzi do tego, że w grudniowej aktualizacji prognozy jeszcze więcej członków Fed poprze podwyżkę stóp o 2022 r.- stwierdzili analitycy ING.

– Zdecydowanie zgadzamy się z tym posunięciem i prognozujemy pierwszy ruch we wrześniu 2022 roku, z kolejną podwyżką w grudniu. Wcześniejszy ruch będzie oznaczał niższą końcową stopę funduszy Fed – widzimy ją na poziomie 1,5% w porównaniu do 2,5% prognozowanych przez Rezerwę Federalną – dodali.

Analitycy banku w ostatnim kwartale tego roku oczekują lekkiego osłabienia dolara amerykańskiego i ruchu pary EUR/USD w górę do poziomu 1,17. Następnie sugerują umocnienie USD w ciągu całego 2022 roku, przy czym do końca przyszłego roku EUR/USD spadnie do 1,10, by ostatecznie znów się podnieść przed nastaniem czwartego kwartału 2023 roku.

Yohay Elam, analityk rynku Forex w FXStreet, wyraża się w równie optymistycznym tonie w kwestii perspektyw dla USD, przewidując ze strony Fed wsparcie amerykańskiej waluty.

– Dolar będzie wciąż zyskiwał na wartości, szczególnie w stosunku do euro – ze względu na dywergencję polityki monetarnej. Rezerwa Federalna jest na dobrej drodze do ograniczenia programu skupu obligacji i bardziej martwi się o inflację – powiedział Elam w nocie do Capital.com.

– Europejski Bank Centralny upiera się, że wzrost cen jest przejściowy i planuje zastąpić jeden program skupu długu, PEPP [pandemic emergency purchasing plan], nowym. Przewaga Europy nad Ameryką w radzeniu sobie z Covidem słabnie, ponieważ w USA spada liczba nowych przypadków, a szczepienia stale rosną – dodał.

– Ogólnie rzecz biorąc, z wyżej wymienionych powodów kurs EUR/USD będzie dalej kontynuował spadki – podsumował Yohay Elam.

W swojej prognozie dolara opartej na algorytmach strona Wallet Investor w najbliższym czasie przewiduje umocnienie amerykańskiej waluty. W momencie pisania tego tekstu, 29 października, kurs EUR/USD zgodnie z prognozą ma się obniżyć i zakończyć 2021 r. na poziomie 1,1483. Jednak w dłuższym terminie prognoza kursu USD serwisu sugeruje, że para może wzrosnąć i zamknąć 2022 r. na poziomie 1,1699, w 2023 r. na poziomie 1,1911, w 2024 r. na poziomie 1,2117 i w 2025 r. na poziomie 1,2331.

Warto zawsze mieć na uwadze, że zarówno analitycy, jak i różne serwisy online mogą się w swoich prognozach mylić. Zawsze zalecamy, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych przeprowadzić własne badania i wziąć pod uwagę najnowsze trendy, wiadomości rynkowe, analizę techniczną i fundamentalną oraz opinie ekspertów. Ponadto, inwestuj tylko te pieniądze, na których stratę możesz sobie pozwolić.

Kurs dolara z perspektywy EUR/USD, GBP/USD i USD/TRY

Prognoza EUR/USD

Euro znajduje się pod presją w stosunku do dolara z powodu rozbieżności między bankami centralnymi. Podczas gdy Fed wydaje się prawdopodobnie gotowy do stopniowego zmniejszania luki i podniesienia stóp procentowych potencjalnie już w przyszłym roku, EBC jest znacznie bardziej gołębi, uważając, że wzrost inflacji w strefie euro jest tymczasowy.

Para EUR/USD od połowy maja porusza się w trendzie południowym. Obecnie notowana jest poniżej 50-dniowej i 200-dniowej prostej średniej kroczącej (SMA), co powstrzymuje zyski. Wydaje się, że para znalazła wsparcie na poziomie 1,1520, a ostatnio powróciła do poziomu 1,1600.

Wykres EUR/USD
Wykres EUR/USD

Jednak wskaźnik siły względnej (RSI), choć wykazuje oznaki ożywienia, pozostaje na niedźwiedzim terytorium, sugerując tym samym fazę korekty, nie wskazując na odwrócenie trendu i wybicie dołem. Ruch powyżej 1,1710, 50-dniowej SMA, może przyciągnąć więcej kupujących, podczas gdy sprzedający mogą szukać ruchu poniżej 1,1525 w celu głębszej wyprzedaży.

Kurs funta GBP/USD

Bank Anglii (BoE) w ostatnich tygodniach staje się coraz bardziej jastrzębi, ponieważ podwyższona inflacja wydaje się utrzymywać dłużej, niż początkowo przewidywano. Brytyjski bank centralny może teraz wyprzedzić Fed w kwestii podwyżki stóp procentowych, potencjalnie wzmacniając tym samym funta brytyjskiego (GBP).

Para GBP/USD od początku czerwca wykazuje tendencję spadkową. Ostatnio jednak odzyskała 50-dniową SMA i testuje linię trendu spadkowego. GBP/USD nadal oscyluje poniżej swojej 200-dniowej SMA.

Wykres GBP/USD
Wykres GBP/USD

Ruch powyżej tego oporu na poziomie 1.3850 jest konieczny, by rozważyć byczy wydźwięk. Sprzedający będą szukać ruchu poniżej oporu w postaci spadającej linii trendu, który mógłby odesłać cenę w kierunku 1.3550.

Prognoza USD/ TRY

Turecka lira (TRY) w stosunku do dolara spadła do najniższego poziomu w historii w po tym, jak prezydent Erdoğan zwolnił trzech członków komitetu ustalającego stopy procentowe w banku centralnym. Podczas gdy Fed dąży do podniesienia stóp procentowych, Turcja jest jednym z niewielu krajów, które rozważają ich obniżenie.

Para USD/TRY od początku roku systematycznie pnie się w górę. Jednak od września ostatni ruch znacząco przyspieszył. Na wskaźniku RSI para znajduje się mocno w obszarze wykupienia. Celem kupujących może być poziom 9,50, natomiast zejście poniżej 8,84 może oznaczać zanegowanie krótkoterminowego trendu wzrostowego.

Wykres USD/TRY
Wykres USD/TRY

Należy pamiętać, że ten artykuł nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Należy pamiętać, że analitycy i internetowe serwisy prognostyczne w swoich prognozach mogą i często się mylą.

Jeszcze raz zalecamy, aby zawsze przeprowadzać własne badania i brać pod uwagę najnowsze trendy i wiadomości rynkowe, analizę techniczną i fundamentalną oraz opinie ekspertów przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. I nigdy nie inwestować pieniędzy, na których utratę nie można sobie pozwolić.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: biomed gpw | jsw opinie | cdprojekt gpw | lew kurs | ropa forum | kurs pge | polenergia akcje |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here