Naga MarketsLeszek CzarneckiWydaje się, że problemów Idea Banku nie ma końca. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy grupy Idea Banku. W giełdowym komunikacie bank  wchodzący w skład biznesowego imperium Leszka Czarneckiego poinformował również, iż KNF wezwał do przedstawienia nowego planu w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Idea Bank ma trzy miesiące na stworzenie nowego planu naprawy

W uzasadnieniu decyzji KNF wskazała, że obecnie współczynniki kapitałowe emitenta kształtują się istotnie poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, a zaprezentowane przez emitenta w planie naprawy założenia i sposoby w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu współczynników kapitałowych nie zostały w ocenie organu nadzoru w wystarczający sposób uprawdopodobnione przez emitenta – brzmi fragment komunikatu Idea Banku.

Te artykuły również Cię zainteresują
W odmownej decyzji KNF wskazała, że plany banku w zakresie pozyskania kapitałów oraz spełnienia minimalnego wymogu kapitałowego nie zostały należycie uprawdopodobnione. Co więcej struktura kapitałowa i finansowa spółki nie odpowiada w pełni przepisom Prawa bankowego.

W związku z powyższym, a także z uwagi na planowany długi horyzont dojścia do spełnienia minimalnych wymogów regulacyjnych w zakresie kapitałów oraz wszystkie ryzyka, które występują bądź potencjalnie mogą wystąpić w działalności emitenta, KNF nie może ocenić, że przesłanka z art. 141 q ust. 1 ustawy Prawo bankowe jest spełniona tj. że struktura kapitałowa i struktura finansowania emitenta jest w pełni dostosowana do struktury organizacyjnej i profilu ryzyka emitenta – dodano.

Nowe wytyczne wg. KNF powinny koncentrować się na:

  • Uprawdopodobnieniu działań istotnie zwiększających bazę kapitałową, zapewniających niezwłoczne odbudowanie współczynników kapitałowych;
  • Uwzględnieniu wpływu panującej pandemii COVID-19 zarówno na poziomie podejmowanych działań restrukturyzacyjnych, zakładanych scenariuszy kryzysowych, jak i prognozowanych wyników finansowych

W związku z decyzją KNF priorytetem emitenta jest przekazanie w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące nowego planu naprawy – podsumowano.

Zobacz również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here