Naga Markets

Primetech miał 15 tys. zł straty netto, 0,45 mln zł straty EBIT w II kw. 2022 r.Warszawa, 29.08.2022 (ISBnews) – Primetech odnotowało 15 tys. zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2022 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,45 mln zł wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,85 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 11,43 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2,24 mln zł w porównaniu z 22,64 mln zł rok wcześniej.

“Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej za I półrocze 2022 roku wyniosły 2 243 tys. zł na działalności kontynuowanej. Wyniki te są istotnie niższe od wyników, jakie grupa wypracowała w analogicznym okresie 2021 roku (22 636 tys. zł). Spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł 20 393 tys. zł i jest wynikiem braku dalszej realizacji kontraktu dla MDPA do 30.06.2021 r. i brakiem pozyskania nowych, istotnych zamówień przez emitenta w ramach wykonywanej działalności” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Działalność Grupy Primetech jest skoncentrowana na obszarach związanych z prowadzeniem działalności usługowej obejmującej w I półroczu 2022 r. realizację umów dla kontrahentów z rynku polskiego.

“Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez emitenta. Głównym źródłem finansowania emitenta są pożyczki udzielone przez Famur S.A., natomiast głównym źródłem finansowania spółki zależnej są przychody z prowadzonej przez spółkę zależną emitenta działalności wiertniczej. Emitent obecnie uzyskuje przychód z fakturowania usług dotyczących IT na inną spółkę, natomiast spółka zależna uzyskuje przychód głównie z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych” – czytamy dalej.

Równocześnie spółka informuje o toczącym się sporze pomiędzy akcjonariuszami mniejszościowymi a Primetech, dotyczącym podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie 13 listopada 2020 r. uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. Utrzymywanie działalności Primetech jako spółki notowanej na GPW ma wyłącznie związek ze wstrzymaniem przez sąd wykonania tej uchwały, podkreślono.

XTB

“Emitent nie przewiduje kontynuowania swojej działalności operacyjnej w zakresie, jaki miał miejsce w 2021 r. oraz w latach poprzednich, tj. realizacji kontraktów handlowych. Primetech S.A. planuje finansować swoją działalność jako spółki holdingowej z posiadanych środków własnych, fakturowania usług dotyczących IT oraz z przyszłych potencjalnych dywidend uzyskiwanych od ŚTW Dalbis sp. z o.o.” – napisano też w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 1,08 mln zł wobec 3,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur.

(ISBnews)Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here