Naga Markets

Primetech odnotował 0,05 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 121,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Primetech podsumowuje wypracowane wyniki

Zysk operacyjny wyniósł 1,17 mln zł wobec 2,61 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,79 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 48,55 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 123,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18,95 mln zł w porównaniu z 117,15 mln zł rok wcześniej.

“Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy kapitałowej za I półrocze 2020 roku wyniosły 18 946 tys. zł. na działalności kontynuowanej. Wyniki te są niższe od wyników jakie grupa wypracowała w analogicznym okresie 2019 roku (117 147 tys. zł.). Spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł 98 201 tys. zł. Tak znaczny spadek przychodów w grupie w I półroczu 2020 r. względem I półrocza 2019 r. wiąże się głównie z dekonsolidacją PBSz, wynikającą ze zbycia udziałów na rzecz JSW w maju 2019 r.” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

“W I półroczu 2020 roku grupa kapitałowa uzyskała zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości 942 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 123 010 tys. zł., z tego z działalności kontynuowanej 123 518 tys. zł. Tak wysoki wygenerowany w 2019 r. zysk był związany ze wspomnianą sprzedażą akcji spółki PBSz, co wpłynęło na rozpoznanie przez Grupę Primetech zysku na sprzedaży akcji w wysokości 120 426 tys. zł” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 0,36 mln zł wobec 2,13 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur.

NED


Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here