Naga MarketsMichał Kierul, prezes zarządu SoftBlue SA, objął wszystkie akcje, przypadające mu w wyniku realizacji prawa poboru, w ramach trwającej publicznej emisji spółki. Chodzi o ponad 3,8 mln akcji serii F, po cenie emisyjnej 0,22 zł za akcję, za łączną kwotę ponad 0,84 mln zł. Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój produktów z obszaru Internetu Rzeczy (IoT), w tym działania promocyjne systemu do zarządzania produkcją i energią Autonomous Data Controler.  Zapisy trwają do 12 lutego.

Publiczna emisji akcji SoftBlue rozpoczęła się 26 stycznia br.

– SoftBlue jest na etapie istotnego rozwoju. Bardzo wierzę, że przyjęta przez nas strategia i konsekwentnie realizowane zadania, przełożą się na innowacyjne na skalę światową projekty z sektora IT. Podjąłem decyzję o skorzystaniu z przypadającego mi prawa poboru i objęcia ponad 3,8 mln akcji serii F za łączną kwotę ponad 0,84 mln zł. Jestem przekonany, że to dobra inwestycja informuje Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue.

Te artykuły również Cię zainteresują
Publiczna emisji akcji SoftBlue rozpoczęła się 26 stycznia br. Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Prawo Poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki, osobom, które posiadały akcje SoftBlue w dniu 11 stycznia br. Zapisy w ramach oferty akcji można składać w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy. Harmonogram emisji przewiduje możliwość zapisów na akcje do dn. 12 lutego.

SoftBlue specjalizuje się w czterech segmentach: software, działaniach badawczo-rozwojowych, telekomunikacji oraz Internecie Rzeczy (IoT). W ramach segmentu z obszaru IoT, SoftBlue oferuje swoim klientom m.in. mobilną stację do monitoringu zanieczyszczenia powietrza pyłem (smogobus), czy system zdalnego monitoringu i analizy rozbioru wody – rozwiązanie pozwala zoptymalizować wykorzystanie zasobów czystej wody oraz zmniejszyć koszty dystrybucji. SoftBlue jest również autorem systemu AirDron. Dzięki wbudowanym specjalistycznym sensorom i czujnikom innowacyjny system na bieżąco monitoruje stan zanieczyszczeń powietrza w kraju, wspierając w ten sposób szereg instytucji państwowych.

SoftBlue koncentruje się na intensyfikacji działań związanych z produktem Autonomous Data Controler. To nowoczesny system do racjonalnego zarządzania produkcją i energią dedykowany klientom przemysłowym. Nowoczesny rejestrator służy do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych oraz prezentację wyników analizy. – Znaleźliśmy pewną niszę na rynku w segmencie przetwarzania danych, tzw. Przemysłu 4.0. Autonomous Data Controler będzie niezbędnym produktem do zarządzania, a tym samym ograniczania zużycia energii, co w efekcie przełoży się na zwiększenie konkurencyjności wielu przedsiębiorstw przemysłowym, w tym na przykład fabryk.

Aktualnie SoftBlue jest w trakcie budowy własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach projektu optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Firma realizuje też działania w dziedzinie telekomunikacji, co jest możliwe dzięki zakupowi zorganizowanej części notowanej na NewConnect firmy telekomunikacyjnej easyCALL.pl. Transakcja została sfinalizowana w grudniu 2020r.

Zobacz również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: indeks sp500 | kursy kryptowalut wykres | bitcoin info | s&p notowania |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here