Naga MarketsPragma Inkaso odnotowało 0,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pragma Inkaso odnotowało 0,73 mln zł skonsolidowanej straty netto  III kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 0,64 mln zł wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto ogółem sięgnęły 7,72 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 8,8 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży netto ogółem w wysokości 21,39 mln zł w porównaniu z 28,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 1,09 mln zł wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here