Naga MarketsPragma Inkaso odnotowała 11,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pragma Inkaso odnotowała 11,32 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r.

“W 2019 r. grupa odnotowała stratę netto w wysokości 11,3 mln zł, co jest efektem jednorazowych zdarzeń odnotowanych w Pragma Inkaso już w 2020 r. (sprzedaż portfeli wierzytelności w funduszach obsługiwanych przez Pragma Inkaso, zawiązanie rezerw na zobowiązania gwarancyjne wobec inwestorów w Bonus2 i Bonus3), a których niekorzystne skutki ekonomiczne zostały już uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu” – czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,07 mln zł wobec 9,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,5 mln zł w 2019 r. wobec 44,5 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wyniosła 17,26 mln zł wobec 2,41 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

1 KOMENTARZ

  1. Wskutek pandemii najbardziej ucierpiały branże takie jak turystyka, usługi czy produkcja mebli. Jednak nawet w dobie kryzysu można notować w firmie zysk. Warto skorzystać z faktoringu, który obejmuje usługę szczegółowej weryfikacji kontrahentów – dzięki temu przedsiębiorstwo może uchronić się od zatorów płatniczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here