Naga MarketsZnakomita większość Polaków nie odkłada pieniędzy na starość, licząc na wystarczająco wysoką emeryturę z ZUS, albo łudząc się, że przyjdzie w końcu taki czas, iż uda im się rozwinąć biznes życia i w krótkim czasie odłożyć coś na czarną godzinę. Długoterminowe oszczędzanie nie należy do naszych narodowych specjalności, o czym przekonujemy się boleśnie, kiedy kończymy pracę zawodową i zostajemy ze znacznie okrojonymi – w stosunku do pobieranej dotychczas pensji – środkami finansowymi. Jeśli nie zadbaliśmy zawczasu o to, żeby obok emerytury z ZUS wpływały na nasze konto środki z innych źródeł, zmiana może być naprawdę bolesna.

Pracownicze Plany Kapitałowe to:

  • systematyczne budowanie prywatnego kapitału

  • dobrowolny udział i możliwość rezygnacji/dołączenia w każdej chwili

  • ulga podatkowa od zysków kapitałowych

  • wypłata bez potrąceń po ukończeniu 60 lat oraz w przypadku choroby

  • możliwość dziedziczenia środków, które zwolnione są z podatku spadkowego

Jeśli chcesz oszacować, ile pieniędzy jesteś w stanie zgromadzić na swoim koncie w ramach systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych, skorzystaj z kalkulatora https://www.mojeppk.pl/kalkulator.html

Elastyczny sposób wypłaty środków zgromadzonych na twoim koncie w ramach systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych to finansowe bezpieczeństwo dla ciebie i twojej rodziny.

Jakie akty prawne regulują funkcjonowanie PPK

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy dotyczące dobrowolnego gromadzenia oszczędności emerytalnych. Na mocy Ustawy z 4 października 2018 roku określającej zasady zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, a także finansowania, dokonywania wpłat i wypłat środków oraz ustalania wysokości składek, wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę oraz świadczeniobiorców realizujących zlecenia na umowę zlecenia mają obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Terminarz przystępowania pracodawców do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wprowadzanie PPK jest rozłożone w czasie, co oznacza, że jest wprowadzane etapami. Najwcześniej, bo już w terminie od 1 lipca 2019 roku, prace nad wdrożeniem PPK musieli podjąć najwięksi pracodawcy, czyli ci zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w 2021 r., w projekcie znaleźć się muszą małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Szczegółowy harmonogram wygląda następująco:

  • zatrudniający powyżej 250 osób (3,3 mln podmiotów) – 1 lipca 2019

  • od 50 do 249 osób (2 mln podmiotów) – 1 stycznia 2020

  • od 20 do 49 osób (1,1 mln podmiotów) – 1 lipca 2020

  • pozostali (5,1 mln podmiotów) – 1 stycznia 2021

Co to jest Pracowniczy Plan Kapitałowy

Pracowniczy Plan Kapitałowy to dobrowolny, tani oraz przyjazny pracownikom system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia. Dobrowolny, bo z oszczędzania można zrezygnować lub przystąpić doń w dowolnym momencie. Tani, bo oferuje niski limit kosztów (maks. 0,6%). Przyjazny pracownikom, bo nie wymaga od nich żadnego “biegania po urzędach”.

Jaki jest cel powstania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wprowadzenie powszechnego, długoterminowego oszczędzania jest konieczne, bo 3/4 Polaków nie odkłada pieniędzy na starość, często podając jako powód brak wystarczających środków na ten cel. Program PPK ma więc wspomóc Polaków w długoterminowym oszczędzaniu i gromadzeniu środków, które będą wypłacane niezależnie do świadczeń emerytalnych.

Z jakich źródeł będą wpływały pieniądze na konto każdego uczestnika programu PPK

W ramach PPK każdy objęty programem pracownik będzie notował na swoim koncie wpływy z trzech źródeł: od pracodawcy, od pracownika i od państwa.

Pracodawca jest zobowiązany do składki podstawowej w wysokości 1,5% wynagrodzenia, może ją również podwyższyć do 2,5% dochodu. Pracownik będzie oszczędzał w ramach programu 2% pensji, składkę może podwyższyć o kolejne 2%. Dodatkowo na konto uczestnika programu wpłyną także środki finansowane z Funduszu Pracy. Każdy pracownik zapisany do PPK otrzyma wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a pozostając w programie, może liczyć również na dopłatę roczną w kwocie 240 zł.

UWAGA: Ustawa uwzględnia również obniżenie wpłaty do 0,5% dla osób najmniej zarabiających.

Dla kogo przeznaczone są PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe automatycznie obejmują wszystkich pracowników w wieku od 18 do 55 lat, za których są odprowadzane składki emerytalno-rentowe. Automatycznie, to znaczy, że pracodawca, po wyborze firmy zarządzającej PPK, zapisuje do programu PPK wszystkich pracowników, którzy spełniają w/w warunki wiekowe, chyba że wcześniej dobrowolnie zrezygnowali oni z dokonywania wpłat do PPK. Rezygnacja z dokonywania wpłat do programu odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy.

UWAGA: Wniosek o rezygnację trzeba będzie składać u pracodawcy co cztery lata. Ustawodawca założył też, że podczas tej odbywającej się co 4 lata weryfikacji liczby pracowników uczestniczących w programie PPK, możliwy będzie powrót do programu. Mało tego: uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Osoby w wieku od 55 do 69 lat mogą również uczestniczyć w programie, jednak w tym celu muszą złożyć odpowiednią deklarację. Z PPK nie mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, służby mundurowe oraz rolnicy.

Jakie instytucje będą zarządzały PPK

Instytucją finansową upoważnioną do prowadzenia PPK może być wyłącznie fundusz inwestycyjny zarządzany przez TFI (towarzystwo funduszy inwestycyjnych), fundusz emerytalny zarządzany przez PTE lub PrTE (powszechne lub pracownicze towarzystwo emerytalne) lub zakład ubezpieczeń. Pracodawca ma możliwość nawiązania współpracy z wyłącznie jednym podmiotem zarządzającym instytucją finansową.

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękujemy firmie ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, jednej z czołowych firm w Polsce zajmujących się prowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie https://www.esaliens.pl/pl/emerytura/oferta-dla-firm/pracownicze-plany-kapitalowe.

Artykuł sponsorowanytokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here