Naga MarketsObserwując sytuację na polskim rynku akcji moją uwagę zwraca przede wszystkim wygląd Warszawskiego Indeksu Giełdowego, w przypadku którego doszło w lutym tego roku do dwóch ważnych pozytywnych wydarzeń.

1

Te artykuły również Cię zainteresują
Po pierwsze: przebita została spadkowa linia trendu poprowadzona przez szczyty z września oraz grudnia 2014 roku. Po drugie: nastąpiło wybicie z formacji podwójnego dna. Dołki tej formacji ukształtowały się 5 oraz 20 stycznia 2015 roku. Zakładam, że powyższa formacja ta wypełni się i będziemy świadkami wzrostu indeksu WIG do 54 442,95 pkt., czyli o 3,6 %.

Warto zauważyć ponadto, że do wybicia z formacji podwójnego dna doszło także w przypadku bardzo silnego w tym roku indeksu segmentu akcji małych spółek, czyli w przypadku indeksu sWIG80. W przypadku tego indeksu można po wybiciu z formacji podwójnego dna oczekiwać wzrostu indeksu o 5,9 %. Byłaby to większa skala wzrostu, niż w przypadku indeksu WIG.

2

Osobiście sądzę, że tegoroczne wzrosty indeksów opisujących sytuację na polskim rynku akcji są wyrazem dyskontowania przez uczestników tego rynku ożywienie gospodarczego w Polsce, jakie ich zdaniem może nadejść w 2016 roku. Przez sformułowanie ,,ożywienie gospodarcze” rozumiem poprawę realnej zmiany PKB.

[pullquote]Darmowy ebook: Narzędzia analizy technicznej spółek giełdowych [/pullquote]Warto zauważyć, że w wielu krajach mamy do czynienia z występowaniem trwałej, pozytywnej zależności pomiędzy stopą zwrotu z indeksu giełdowego w roku a realną zmianą PKB w roku T+1. Mówiąc przykładowo, im lepsza sytuacja na rynku akcji w danym roku, tym wyższe tempo wzrostu gospodarczego w roku następnym.

W artykułach publikowanych na stronie internetowej podkreślałem na przykład rolę indeksu branży lekkiej jako barometru przyszłego stanu polskiej gospodarki. Poziom współczynnika korelacji liniowe Pearsona pomiędzy stopą zwrotu z indeksu branży lekkiej w roku T a realną zmianą PKB w Polsce w roku T+1 jest bowiem bardzo wysoki.

Warto zauważyć, że indeks branży lekkiej na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy okazał się być najlepszym indeksem branżowym spośród wszystkich indeksów branżowych na polskim rynku akcji.

Tabela: Stopa zwrotu z 5 najlepszych indeksów branżowych na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy na polskim rynku akcji.

3

Spośród innych indeksów pragnę zawrócić uwagę na wygląd indeksu branży metalowej, w przypadku, którego jesteśmy bardzo blisko wybicia z formacji podwójnego dna.

Jeżeli indeks ten wzrośnie o 0,5 % nastąpi wybicie ze wspomnianej formacji co zapowiadać będzie dalsze wzrosty o 7,7 %.

4

Sławomir Kłusek https://analizy-rynkowe.pl/Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here