Pozstałe wskaźniki

Wskaźniki analizy technicznej

Poniżej zaprezentowano zestawienie popularnych wskaźników wykorzystywanych między innymi na rynku walutowym, które nie mieszczą się jednak w kategorii wskaźników trendu.

ACCUMULATION/DISTRIBUTION LINE (AD)

ACCUMULATION DISTRIBUTION LINE (AD)

Wskaźnik AD (Accumulation/Distribution Line) informuje o zachodzących ruchach akumulacyjnych lub dystrybucyjnych. AD opiera sie bowiem na założeniu, że ruch ceny (zwyżkujący czy zniżkujący) jest tym pewniejszy im większy jest towarzyszący mu wzrost wolumenu. Inaczej mówiąc, gdy wraz ze wzrostem ceny akcji wzrasta wolumen – tj. rośnie wartość wskaźnika, wzrasta akumulacja danego instrumentu – istnieje znaczące prawdopodobieństwo kontynuacji trendu zwyżkującego. Analogicznie, spadek cen połączony z wzrostem obrotów świadczy o zwiększonej dystrybucji – prawdopodobna kontynuacja spadku notowań danego papieru wartościowego.

Wskaźnik służy do przewidywania zmian trendów na podstawie obserwacji dywergencji pomiędzy wykresem kursu akcji a przebiegiem wskaźnika. Jeśli na wskaźniku pojawia się trend zwyżkujący (A) przy kontynuacji spadku przez wykres kursu (B), zapowiadana jest zmiana trendu wykresu instrumentu. Analogicznie, zapowiadana jest zmiana trendu zwyżkującego w sytuacji, gdy kurs nadal rośnie (D), a na wskaźniku wytworzy się trend zniżkujący (C) – na pokazanym wykresie skutkiem tego jest korekta cen instrumentu (E).

AVERAGE TRUE RANGE – ŚREDNIA RZECZYWISTEGO ZASIĘGU (ATR)

AVERAGE TRUE RANGE - ŚREDNIA RZECZYWISTEGO ZASIĘGU (ATR)

Wskaźnik ATR oblicza się jako średnią z rzeczywistego zakresu zmian (TR – True Range) który jest największą wartością z następujących trzech wielkości:

  • odległością pomiędzy poprzednią ceną zamknięcia (Close) a dzisiejszym minimum (Low)
  • odległością pomiędzy dzisiejszym maksimum (High) a poprzednią ceną zamknięcia (Close)
  • odległością pomiędzy dzisiejszym maksimum (High) i minimum (Low)

Wskaźnik jest używany do przewidywania lokalnych szczytów i dołków – jego wartość jest często wysoka i osiąga szczyt przed lokalnym minimum lub maksimum kursu (przykład A). Także wysoka wartość wskaźnika podczas gwałtownego spadku lub wzrostu może zapowiadać dłuższą zmianę trendu (B). Niskie wartości wskaźnika potwierdzają trend horyzontalny (C).

WILLIAMS’ ACCUMULATION/DISTRIBUTION (WAD)

WILLIAMS' ACCUMULATION DISTRIBUTION (WAD)

Najczęstszym sposobem interpretacji wykresu WAD jest poszukiwanie dywergencji pomiędzy przebiegiem wskaźnika a wykresem kursu. Pokazany wykres przedstawia sytuację, w której zniżkującemu trendowi instrumentu (A) towarzyszy wzrost wartości wskaźnika WAD (B). Trend wkrótce uległ zmianie na zwyżkujący, zgodnie z przewidywaniami opartymi na obserwacji dywergencji przebiegu wskaźnika z wykresem kursu.

WILLIAMS’ PERCENT R (%R)

WILLIAMS' PERCENT R

Wskaźnik %R (Williams %R, wymawiany “Percent R”) jest bardzo podobny do oscylatora stochastycznego i służy do monitorowania i wychwytywania momentów przewartościowania/niedowartościowania akcji. Wskaźnik %R daje dość dobre sygnały w czasie, gdy kurs porusza się w trendzie horyzontalnym przy dużych wahaniach cen.

Do analizy tego wskaźnika konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wyprzedania. Wartości od 80% do 100% powszechnie uważa się za oznakę przewartościowania, z kolei wartości od 0% do 20% za oznakę niedowartościowania. Dlatego też poziom wykupienia najczęściej wyznacza się na wysokości 80-90% a poziom wyprzedania na wysokości 10-20%.

  • Sygnał kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany przy wzroście wskaźnika ponad poziom wyprzedania.
  • Sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany przy spadku wskaźnika poniżej poziomu wykupienia.

Używając tego wskaźnika należy jednak pamiętać, iż przewartościowanie nie zawsze oznacza rychły spadek kursu i analogicznie, niedowartościowanie nie musi w żaden sposób gwarantować nagłej zwyżki cen instrumentu. Oba zjawiska, to jest niedowartościowanie jak i przewartościowanie, mogą utrzymywać się dłuższy czas, dlatego zaleca się stosowanie dodatkowych wskaźników lub innych metod analizy przy wyraźnych trendach wzrostowych lub spadkowych.

Dział powstał dzięki uprzejmości i współpracy mForex.

mForex_logo