Naga MarketsŁączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w lutym 2017 r. 21,6 mld zł, czyli o 53,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 54,1 proc., do poziomu 21,3 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w lutym 2017 r. poziom 1,1 mld zł, o 61,9 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lutego 2017 r. wyniosła 58 300,37 pkt i była o 28,3 proc. wyższa niż rok temu.


Również na rynku NewConnect odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 36,3 proc. rok do roku. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 183,1 mln zł (+34,8 proc. rdr).

Te artykuły również Cię zainteresują
Źródło: GPW

W lutym 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 609,1 tys. szt., o 4,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 329,4 tys. szt., co oznacza spadek o 12,7 proc. wobec lutego 2016 r. Pozostałe kontrakty terminowe odnotowały wzrost wolumenu obrotu rok do roku: kontrakty na akcje – o 52,9 proc., kontrakty na waluty – o 14,5, a kontrakty na stopy procentowe – wzrost blisko 180-krotny. Wolumen obrotu opcjami wyniósł w lutym br. 35,6 tys. szt., o 105,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec lutego 2017 r. 83,4 mld zł, co oznacza wzrost o 18,9 proc. rok do roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła rok do roku o 5,5 proc., do poziomu 176,0 mln zł. Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w lutym br. 33,9 mld zł i była o 54,6 proc. wyższa niż rok wcześniej, przy czym wzrost wartości obrotu w samych transakcjach warunkowym był ponad 20-krotny.

Źródło: GPW

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w lutym 2017 r. 10,2 TWh, o 18,0 proc. więcej niż rok wcześniej, przy czym największa dynamikę wzrostu odnotowano na rynku spot, gdzie wolumen obrotu wzrósł o 30,1 proc. osiągając poziom 2,5 TWh. Z kolei łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lutym 2017 r. wyniósł 6,3 TWh, czyli o 42,4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”)2 na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,7 TWh co oznacza spadek o 25,4 proc. w stosunku do lutego 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”) wyniósł w lutym 2017 r. 34,4 ktoe3.

Kapitalizacja 433 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec lutego 2017 r. wyniosła 625,7 mld zł. Łączna kapitalizacja 486 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec lutego 2017 r. 1 230,8 mld zł.

Pełne zestawienie tabelaryczne wyników dostępne jest pod linkiem.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here