Naga MarketsDzisiaj na stronach rządowych opublikowano projekt ustawy dot. opodatkowania walut cyfrowych. Projekt czeka jeszcze na dalszą drogę legislacyjną i na konsultacje społeczne.


Projekt można znaleźć na stronach rządowych. Twórcy podkreślają w jego uzasadnieniu, że konieczne jest rozwianie wszelkich wątpliwości, jakie podatnik mógłby mieć przy płaceniu podatku z dochodu uzyskanego z handlu kryptowalutami.

Co to jest waluta cyfrowa?

Nowe regulacje obejmować mają obrót walutami wirtualnymi zdefiniowanymi w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jak zakwalifikować przychody

Jak czytamy w dokumencie „Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT) lub zysków kapitałowych (art. 7b ustawy CIT). (…)Do źródła przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą natomiast zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

  1. a) wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych,
  2. b) wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne,
  3. c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a) lub b),
  4. d) prowadzenia rachunków, czyli prowadzonych w formie elektronicznej zbiorów danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Przykładem są tu m.in. podmioty prowadzące giełdy walut wirtualnych, kantory walut wirtualnych.”

Do przychodów zaliczane będą zaś zgodnie z ustawą: „przychody ze sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze oraz na wolnym rynku”.

Co może być dla wielu istotne i rozwiewać pewne kontrowersje opodatkowaniu podatkiem dochodowym nadal będzie podlegała zamiana walut cyfrowych na dane produkty czy usługi, ale zarazem zamiana krypto-krypto jest “obojętna w podatku dochodowym”.

Podkreśla się także, że przy rozliczaniu się z konieczne będzie udokumentowanie wydatków na nabycie walut wirtualnych. „Kosztami uzyskania przychodów nie będą więc w szczególności koszty finansowania zakupu walut wirtualnych (koszty pożyczek, kredytów itp.).”

Ważną informacją dla giełd i kantorów może być zapis, że „projekt nie przewiduje wprowadzania przepisów obligujących określone podmioty do sporządzania informacji dla podatników oraz urzędów skarbowych o dokonanych w danym roku podatkowym transakcjach sprzedaży walut wirtualnych. W większości takich transakcji, dane nabywcy, zbywcy waluty wirtualnej nie są bowiem weryfikowane.”

Kopanie

Odnośnie zapisów dot. kopania kryptowalut czytamy:

„W zależności od tego, na czyj rachunek dany podmiot będzie „kopał” uzyskane przychody kwalifikowane będą do poszczególnych źródeł. Jeżeli „kopacz” będzie to robił na własny rachunek i sam sprzedawał waluty wirtualne (płacił nimi za towar/usługę), przychód z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych) powstanie u niego w momencie sprzedaży (zapłaty). W przypadku, gdy „kopacz” będzie to robił na cudze zlecenie (umowa zlecenia, umowa o pracę itp.), wartość otrzymanych walut wirtualnych w ramach wynagrodzenia opodatkowana będzie jak wynagrodzenie za pracę (z tytułu umowy zlecenia), niezależnie od tego czy wynagrodzenie będzie wypłacone w walutach wirtualnych w całości czy w części. Natomiast w momencie sprzedaży przez „kopacza” tak pozyskanych walut (zapłaty nimi), powstały przychód kwalifikowany będzie do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych).” 


Interesujesz się kryptowalutami? Już teraz dołącz do grupy na Facebooku prowadzonej przez portal Comparic.pl. Bądź na bieżąco z informacjami ze świata kryptowalut, niezależnie od tego gdzie się znajdujesz!.


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here