Naga MarketsPoziom wsparcia i oporuZagadnienie dotyczące poziomów wsparcia i oporu są jednymi z najważniejszych w analizie technicznej. Opór to miejsce, w którym presja ze strony sprzedających jest silniejsza od popytu, co prowadzi do sytuacji, w której ceny się cofają. Z kolei w przypadku wsparcia sytuacja jest odwrotna, presja popytu przewyższa siłę sprzedających, a ceny zwyżkują.

Poziom wsparcia i oporu – definicja

Zarówno opór jak i wsparcie można wyznaczyć za pomocą dokładnego poziomu, np. 1.4980, tak jak na poniższym wykresie dziennym pary walutowej EURCAD. Jednakże zdecydowanie lepiej sprawdzają się obszary (niebieskie prostokąty), które obejmują akcję cenową na szczytach czy dołkach.

opor-wsparcie

Powyższy wykres posłuży nam jako przykład do zdefiniowania jak zachowują się wsparcia i opory w trendzie wzrostowym i spadkowym. Wykres podzielony jest grubą czerwoną linią pionową. Po jego lewej stronie widzimy trend wzrostowy, natomiast po prawej, cena porusza się w trendzie spadkowym.

Trend wzrostowy – definicja

W trendzie wzrostowym ustanawiane są coraz wyższy szczyty i coraz wyższe dołki. Na poziomie oporu dochodzi wtedy do odbicia, co prowadzi do ustanowienia szczytu.

Kiedy cena zniżkuje po odbiciu, tworzy się dołek. Następnie cena znowu rośnie i jeśli trend ma być kontynuowany, przebija ostatni szczyt (opór). Co istotne, przełamanie oporu sprawia, że zmienia on swoją funkcję i staje się wsparciem. opor-wsparcie-kopia

Trend spadkowy – definicja

W trendzie spadkowym dołki i szczyty formują się na coraz niższych poziomach, co widać dobrze po prawej stronie przykładowego wykresu pary EURCAD. Na poziomach wsparciea następuje odbicie, które jest przerwą w trendzie, a cena zmierza wtedy do poziomu oporu.

Kiedy na poziomie oporu podaż przewyższy popyt następuję powrót do spadków. Jeśli trend ma być kontynuowany ostatnie wsparcie musi zostać przełamane. Przełamanie poziomu wsparcia sprawia, że staje się ono oporem. 

opor-wsparcie-kopia-2

Prawa strona powyższego wykresu bardzo dobrze oddaje istotę poziomów wsparcia i oporu w trendzie spadkowym. Nietrudno także zauważyć, jak przełamany poziom wsparcia staję się następnie oporem, od którego ceny odbijają w trakcie korekt wzrostowych.

Konsolidacja w poziomach wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu sprawdzają się także podczas konsolidacji nazywanej trendem bocznym (horyzontalnym). Wtedy też rosnące ceny trafiają na opór, który stanowi górne ograniczenie konsolidacji, natomiast kiedy ceny spadają, następuje odbicie od wsparcia jakim jest dolne ograniczenie trendu bocznego.

Poniższy wykres dzienny pary EURCAD przedstawia trend boczny. Widać na nim, że istotne szczyty ustanawiane są w obszarze oporu przy 1.4340. Właśnie w tych okolicach podaż przewyższa popyt, co prowadzi do przeceny.

Z kole w obrębie poziomu 1.3421 znajduje się wsparcie, gdzie spadające ceny trafiają na presję popytu, która wypycha je w górę.02opor

Czynniki mające wpływ na znaczenie poziomów wsparcia i oporu

Przyjmuje się, że im więcej transakcji dokonano na danym poziomie wsparcia czy oporu, tym bardziej staje się on istotny. Jest tak dlatego, że więcej uczestników rynku zaangażowało się na tym poziomie.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest czas w jakim ceny utrzymywały w danym obszarze wsparcia lub opór. Im dłuższy jest ten, tym większe znaczenie ma dany poziom. Dla przykładu, jeśli danym walor znajduje się na wsparciu, gdzie cena konsoliduje przez miesiąc, to będzie to dużo ważniejszy poziom niż w przypadku gdy czas ruchu bocznego w tym obszarze wynosiłby tylko kilka dni lub tydzień.

To jak dawno zawierano transakcje na poziomie wsparcia lub oporu również stanowi ważny czynnik mówiący o jego istotności. Przyjmuje się, że im mniej czasu upłynęło od utworzenia obszaru wsparcia / oporu tym jest on istotniejszy. Uczestnicy rynku na tych poziomach podejmują odpowiednie działania w stosunku do pozycji, które już posiadają lub dopiero zamierzają zająć. Jeśli czas jest ten bardzo odległy często okazuje się, że zajęte w przeszłości pozycji są już pozamykane, a pozostali traderzy ustalili już nowsze poziomy, które maja dla nich większe znaczenie.

Nie bez znaczenia pozostaje także wolumen. Jeśli wsparcie / opór tworzy się przy wysokim wolumenie to można je uznać za bardziej istotne.

Nie tylko poziom horyzontalny

Sama koncepcja wsparcia i oporu odnosi się zazwyczaj do poziomów / obszarów horyzontalnych. Jednakże nie bez znaczenia pozostają wsparcia i opory diagonalne, które wyznaczają linię trendu, lub też tzw. dynamiczne – zapewniane przez średnie kroczące.

Linie trendu

Poniżej znajduje się wykres dzienny złota, który dobrze oddaje linię trendu zapewniającą wsparcie w trendzie wzrostowym. Do narysowania linii trendu potrzebujemy dwóch istotnych dołków w trendzie wzrostowym lub dwóch istotnych szczytów w trendzie spadkowym.

28112-gold

Jak widać na powyższym wykresie, cena po powrocie do linii trendu znajdowała na niej wsparcie i dochodziło do kolejnych wzrostów. Odwrotna sytuacja ma miejsce w trendzie spadkowym kiedy cena dociera do linii trendu od góry.

Średnie kroczące

W trendzie wzrostowym średnie kroczące mogą zapewniać wsparcia kiedy cena cofa się do nich w trakcie korekty. Poniżej znajduje się ten sam wykres dzienny złota, który został wykorzystany przy opisie linii trendu z tym, że teraz naniesiono na niego 33-okresową, prostą średnią kroczącą (SMA 33). Zaznaczone zostały także miejsca, w których średnia ta pełni funkcje dynamicznego wsparcia.

28112-gold-sma

Przykładowo została zastosowana prosta średnia 33-okresowa, natomiast warto mieć na uwadze to, że działanie takiej średniej zależy od dynamiki trendu. Im bardziej dynamiczny jest trend, tym szybszą średnią powinniśmy zastosować. Szybszą to znaczy o niższym interwale, np. 10, 20, 33.

Z kolei zastosowanie wolniejszej średniej sprawi, że powinna ona zapewniać wsparcie na istotniejszych dołkach, a cena nie będzie jej tak często przecinać. Przykładem może być prosta średnia 150-okresową, która na tym samym wykresie zapewnia wsparcie dynamiczne tylko na głównych dołkach. Wystarczy spojrzeć na poniższy wykres:

28112-gold-sma150

Dodatkowe źródła

Jeśli głębiej interesuje Cię temat wsparć i oporów zarówno tych horyzontalnych jak i diagonalnych czy dynamicznych, przydatne mogą być poniższe linki do tematów z nimi związanych:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here