Naga MarketsGrupa Pozbud T&R miała wstępnie 130,67 mln zł przychodów i 22,67 mln zł zysku netto w ujęciu skonsolidowanym w I-III kw. 2020 r., podała spółka.

Pozbud wstępnie szacuje uzyskane przez siebie wyniki

“Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Pozbud za III kwartały 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

Te artykuły również Cię zainteresują
– przychody ze sprzedaży 130 670 tys. zł (138 351 tys. zł),

– zysk netto 22 674 tys. zł ( 9 608 tys. zł).

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud S.A. za III kwartały 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży 43 589 tys. zł (94 032 tys. zł),

– zysk netto 742 tys. zł ( 5 537 tys. zł)” – czytamy w komunikacie.

Wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika między innymi z realizacji kontraktu budowlanego związanego z budową sieci światłowodowych dla PKP PLK. Zdaniem zarządu aktualne tempo prac budowlanych na wyżej opisanym kontrakcie, pomimo globalnych problemów związanych z COVID-19, będzie dalej w sposób istotny wpływać na przychody grupy kapitałowej oraz jej wyniki, wskazano również.

“Jednocześnie zarząd emitenta wskazuje, że na spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży, a tym samym jednostkowego zysku netto wpływ miały następujące zdarzenia:

a. niższy poziom sprzedaży mieszkań wybudowanych w ramach projektu Strzeszyn Zacisze w stosunku do III kwartałów 2019 roku,

b. ponad dwutygodniowa przerwa w zakładzie produkcyjnym w Słonawach związana z pojawieniem się pandemii COVID-19 i przystosowaniem zakładu do określonych wytycznych sanitarnych,

c. decyzje podjęte przez zarząd spółki, związane z wycofaniem z oferty realizacji zleceń polegających na uszlachetnianiu elementów drewnianych, które charakteryzowały się dużą czasochłonnością obróbki mechanicznej pomimo relatywnie niskiej rentowności sprzedaży. Zlecenia tego typu w sposób istotny wpływały na proces produkcji zasadniczej, związanej z realizacją produkcji wyrobów gotowych, wysokomarżowych,

d. likwidacja zapasów niepełnowartościowych, które przekroczyły wartość 1 800 tys. złotych – wartość spisanych zapasów obciążyła pozostałe koszty operacyjne i miała charakter niepieniężny” – czytamy dalej.

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Pozbud za III kwartał 2020 roku zostaną opublikowane 27 listopada 2020 roku.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here