Naga MarketsPozbudGrupa Pozbud T&R miała wstępnie 86,38 mln zł przychodów i 18,72 mln zł zysku netto w ujęciu skonsolidowanym w I połowie 2020 r., podała spółka.

“Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży 86 380 tys. zł (88 573 tys. zł),

– zysk netto 18 716 tys. zł (7 205 tys. zł)” – czytamy w komunikacie.

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud T&R za I półrocze 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego) :

– przychody ze sprzedaży 30 293 tys. zł (67 030 tys. zł),

– zysk netto 142 tys. zł (4 447 tys. zł), wskazano również.

Istotny wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika między innymi z uwzględnienia w wynikach skonsolidowanych udziału w realizacji kontraktu “Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” prac realizowanych przez spółkę Agnes, która od 15 maja 2020 roku jest członkiem grupy kapitałowej Pozbud. Zdaniem zarządu aktualne tempo prac budowlanych na wyżej opisanym kontrakcie będzie dalej w sposób istotny wpływać na przychody grupy kapitałowej oraz jej wyniki, podkreślono.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Jednocześnie zarząd emitenta wskazuje, że na spadek jednostkowych przychodów ze sprzedaży, a tym samym jednostkowego zysku netto wpływ miały następujące zdarzenia:

a. mniejszy poziom sprzedaży mieszkań wybudowanych w ramach projektu Strzeszyn Zacisze w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku,

b. ponad dwutygodniowa przerwa w zakładzie produkcyjnym w Słonawach związana z pojawieniem się pandemii COVID-19 i przystosowaniem zakładu do określonych wytycznych sanitarnych,

c. decyzje podjęte przez zarząd spółki, związane z rezygnacją z realizowania zleceń polegających na uszlachetnianiu elementów drewnianych, które charakteryzowały się dużą czasochłonnością obróbki mechanicznej pomimo relatywnie niskiej rentowności sprzedaży. Zlecenia tego typu w sposób istotny wpływały na proces produkcji zasadniczej, związanej z realizacją produkcji wyrobów gotowych, wysokomarżowych,

d. likwidacja zapasów niepełnowartościowych, które przekroczyły wartość 1 800 tys. zł – wartość spisanych zapasów obciążyła pozostałe koszty operacyjne i miała charakter niepieniężny” – czytamy dalej.

Badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 nie zostało jeszcze zakończone, a ostateczne wyniki finansowe spółki i grupy kapitałowej za I półrocze 2020 roku zostaną zawarte w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym, które zostaną opublikowane 28 września 2020 roku, podsumowano.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here