Naga MarketsPozbud T&R odnotował 18,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pozbud T&R odnotował 18,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 26,72 mln zł wobec 11,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,38 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 88,57 mln zł rok wcześniej.

“W okresie sprawozdawczym grupa emitenta kontynuowała dotychczasową działalność operacyjną. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez grupę w okresie pierwszych 6 miesięcy 2020 roku wyniosły 86 380 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o około 2,46 %. W bieżącym okresie nastąpił wzrost EBITDA grupy z poziomu 15 312 tys. w I półroczu 2019 roku do poziomu 30 676 tys. zł w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku 2020. Wygenerowany przez grupę zysk netto ukształtował się na poziomie 18 716 tys. zł i był wyższy niż w I półroczu 2019 roku o 11 511 tys. zł, tj. o 160%” – czytamy w raporcie.

Zwiększenie r/r przychodów w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego wynikało przede wszystkim z przychodów wygenerowanych z realizowanego przez grupę kontraktu w ramach projektu pod nazwą “Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R, w ramach którego grupa wykonuje prace polegające na zaprojektowaniu, dostawie oraz wykonaniu wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej. W I półroczu 2020 roku przychody wypracowane przez grupę z w/w projektu wyniosły ponad 51 mln zł, podano także.

Te artykuły również Cię zainteresują

InventionBio planuje debiut na GPW w 2021 r.


W I półroczu 2020 roku grupa kontynuowała sprzedaż mieszkań wybudowanych w ramach projektu deweloperskiego Strzeszyn Zacisze. Przychody uzyskane w tym okresie wyniosły 4,3 mln złotych, dla porównania przychody ze sprzedaży mieszkań w I półroczu 2019 wyniosły 19,2 mln zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu grupa posiada jeszcze 17 mieszkań, czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 0,14 mln zł wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here