Naga MarketspozbudPozbud T&R odnotował 12,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pozbud podsumowuje ostatni rok

Zysk operacyjny wyniósł 24,98 mln zł wobec 12,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 196,39 mln zł w 2019 r. wobec 130,46 mln zł rok wcześniej.

Ubiegły rok był rekordowy pod względem wypracowanych przez Grupę Pozbud przychodów ze sprzedaży, które przekroczyły 196 mln zł. Uzyskaliśmy zadowalające wyniki finansowe na każdym poziomie rachunku zysków i strat, a EBITDA przekroczyła 31 mln zł – napisał prezes Łukasz Fojt w liście do akcjonariuszy.

Zakończyliśmy realizację pierwszego w historii Grupy Pozbud projektu deweloperskiego, który pomimo opóźnień związanych z ogólną sytuacją na rynku budowlanym wygenerował istotną marżę. Ukończyliśmy również prace budowlane przy realizacji budynku apartamentowego w Świnoujściu, dzięki czemu obniżyliśmy zadłużenie emitenta. Bardzo istotne znaczenie dla całej Grupy Pozbud miała również i ma nadal prawidłowa realizacja kontraktu związanego z budową infrastruktury ERTMS/GSM-R realizowanego na liniach kolejowych należących do PKP Polskich Linii Kolejowych. Pomimo wielu niedogodności, z którymi musiały się zmagać wszystkie firmy budowlane, zdołaliśmy zrealizować wszystkie założenia harmonogramowe, osiągając przy tym bardzo dobre wyniki finansowe. Mamy świadomość, że nie wszystkie segmenty działalności wypełniły założone prognozy. Działalność związana z produkcją stolarki otworowej zanotowała spadek rentowności, jednakże w dalszym ciągu widzimy w niej ogromny potencjał i zamierzamy w najbliższym czasie zwiększać poziom wykorzystania posiadanego majątku i tym samym poprawiać wyniki finansowe tego segmentu – czytamy dalej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Prezes zaznaczył również, że dzięki podjętym przez zarząd działaniom i zrozumieniu pracowników, otrzymanej pomocy publicznej oraz rozpoczętej dywersyfikacji działalności, negatywny wpływ pandemii na sytuację grupy został istotnie ograniczony i nie wpływa obecnie w znaczący sposób na jej działalność.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 0,35 mln zł wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here