Naga Marketszwinięte banknoty 100 PLN28 lutego Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jego głównym celem jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw oraz obniżka przeciętnego kosztu pozyskania kapitału. SRRK powstał przy czynnym udziale uczestników polskiego rynku. Do 21 marca będą trwały konsultacje publiczne oraz okres uzgodnień międzyresortowych i opiniowania przez instytucje rynku finansowego.

Co zawiera projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie znajdziemy 60 najważniejszych działań, które stanowią odpowiedź na 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Zidentyfikowano je na bazie sygnałów z przedsiębiorstw, instytucji i stowarzyszeń oraz przeprowadzonych przez MF analiz.

Te artykuły również Cię zainteresują

SRRK powstał w ramach przyjętej przez rząd w 2017 roku Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która za główny cel stawia sobie „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym”. Według SOR do realizacji tego celu potrzeba m.in. modernizacji gospodarki i tzw. „czwartej rewolucji przemysłowej”.

Jak wskazuje dokument SRRK, rozwinięty rynek kapitałowy jest fundamentalnym komponentem rynku finansowego i nie powinien być postrzegany jako konkurencja dla finansowania bankowego, lecz jako jego uzupełnienie i możliwość zapewnienia przedsiębiorstwom większej dywersyfikacji źródeł finansowania ich działalności.

Implementacja założeń SRRK

We wstępie do SRRK zauważono, że obecnie polski rynek kapitałowy odstaje znacząco od wiodących rynków europejskich. Akcje i dłużne papiery wartościowe wciąż odgrywają relatywnie niewielką rolę w finansowaniu działalności przedsiębiorstw, przez co mamy niską płynność i efektywność.

SRRK przewiduje, że do 2020 zostaną podjęte działania mające na celu poprawę efektywności procedur administracyjnych w zakresie funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego. Do 2023 mają zostać zrealizowane cele szczegółowe, takie jak zwiększenie skali pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa, poprawa płynności rynku, lepsza efektywność instytucji pośredniczących oraz wzrost poziomu oszczędności prywatnych.

Dotychczas nie było jasności co do tego, która instytucja państwowa jest odpowiedzialna za wytyczanie kierunków rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Po wejściu w życie SRRK Ministerstwo Finansów powoła zespół specjalistów pod przywództwem Pełnomocnika Ministra Finansów ds. wdrożenia SRRK. Ich głównym zadaniem będzie efektywna i terminowa implementacja wskazanych w Strategii działań.

Dodatkowo zostanie nawiązana współpraca z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Narodowym Bankiem Polski na rzecz spójnej i skutecznej implementacji rozwiązań przyczyniających się do rozwoju rynku kapitałowego.

Pełny dokument można przeczytać tutaj.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here