Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Ropczyce – nowe akcje serii D i E

Zarząd GPW podjął 23 października decyzję o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki Ropczyce.

Zarząd GPW stwierdził w uchwale, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest:

 • 460 137 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł każda,
 • 1 946 517 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda.
wykres rpc ropczyce 24.10.2018
Ropczyce D1, źródło: xStation

Wstępne szacunkowe dane kwartalne Unimot

Zarząd Unimot po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za III kwartał, podjął decyzję o ich publikacji jako informacji poufnych.

Dane Wstępne oraz jednostkowe dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego oraz za poprzednie kwartały bieżącego roku wynoszą:

Przychody ze sprzedaży (bez zysków/strat z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż):

 • III kw. 2018 r.: 828 mln zł,
 • II kw. 2018 r.: 823 mln zł,
 • I kw. 2018 r.: 661 mln zł,
 • III kw. 2017 r.: 759 mln zł.

EBITDA:

 • III kw. 2018 r.: 13,9 mln zł,
 • II kw. 2018 r.: -7,1 mln zł,
 • I kw. 2018 r.: -3,1 mln zł,
 • III kw. 2017 r.: 15,5 mln zł.

Główny wpływ na wyższą EBITDA w III kw. 2018 r. w porównaniu do poprzednich kwartałów 2018 r. miał:

 • w segmencie ON+BIO – wzrost marż handlowych o ok. 11% w stosunku do średniej wartości z I i II kw. 2018 r.,
 • w segmencie LPG – wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 30% i marż handlowych o ok. 13% w stosunku do średniej wartości z I i II kw. 2018 r.,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży na stacjach AVIA – o ok. 9% w porównaniu II kw. 2018 r. przy niższych poziomach kosztów operacyjnych,
 • wycena zapasu obowiązkowego oleju napędowego: +3,8 mln zł,
 • przesunięcie w czasie poniesionych kosztów NCW w I półroczu: +3,6 mln zł (sprzedaż towaru odbyła się w III kw.).

Na szacunkową EBITDA za III kw. 2018 r. istotny wpływ miało także zdarzenie jednorazowe w postaci odpisu z tytułu zawieszenia działalności aplikacji Tankuj24.pl w wysokości -1 mln zł, o którym Spółka informowała w RB nr 43/2018 r.

Skumulowana EBITDA za 9 miesięcy 2018 r. wynosi 3,7 mln zł. Wartość uwzględnia utworzoną rezerwę na szacowane koszty utrzymywania zapasów obowiązkowych w 2019 r. oraz przychody przyszłych okresów związane z oczekiwanym odzyskaniem poniesionych w 2017 r. kosztów realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego od zapasów obowiązkowych oleju napędowego. Wpływ na EBITDA III kw. 2018 r. to per saldo -1,1 mln zł.

Zarząd Spółki uznał informacje o Danych Wstępnych za poufne w związku z faktem, że ich wartości znacząco odbiegają od danych za poprzednie kwartały 2018 r.

wykres unt unimot 24.10.2018
Unimot D1, źródło: xStation

Zmiany personalne w kierownictwie Krezus

Krezus opublikował 23 października szereg komunikatów dotyczących zmian personalnych w kierownictwie spółki. Anita Podlecka i Natalia Siałkowska złożyły rezygnacje z funkcji Członków Rady Nadzorczej. Nie podały informacji o przyczynach rezygnacji. Na ich miejsce powołano do składu Rady Nadzorczej nowych członków – Maksymiliana Czecha i Barbarę Kofin.

22 października z funkcji Prezesa Spółki zrezygnował Jacek Ptaszek, który również nie podał przyczyn swojej decyzji. Rolę Prezesa przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnić członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia tej funkcji – Mariusz Królikowski.

Zmieniła się również struktura Rady Nadzorczej. Jej Przewodniczącym został Marcin Garyniuk, a Sekretarzem Maksymilian Czech. W związku z oddelegowaniem Królikowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, dokonano zmian w Komitecie Audytu w następujący sposób:

 1. Barbara Kofin – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
 2. Jerzy Popławski – Członek Komitetu Audytu,
 3. Marcin Guryniuk – Członek Komitetu Audytu.
wykres kzs krezus 24.10.2018
Krezus D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here