Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

PGN opóźnia publikację raportu kwartalnego 

W piątek Zarząd PGNiG poinformował o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał. Pierwotnie miał być on opublikowany 14 listopada, data została przesunięta na 21 listopada.  

Te artykuły również Cię zainteresują
W zeszłym tygodniu informowaliśmy również o zawarciu przez Spółkę umów długoterminowych na dostawę gazu skroplonego. 

wykres pgn pgnig 22.10.2018
PGNiG D1, źródło: xStation

LC Corp emituje niezabezpieczone obligacje kuponowe 

Zarząd LC Corp poinformował o emisji dwuletnich i czteroletnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych o zmiennym oprocentowaniu. Ich łączna wartość nominalna wynosi 100 mln zł – 66 mln zł dla obligacji czteroletnich oraz 34 mln dla obligacji dwuletnich. 

Obligacje zostały wyemitowane w polskich złotych jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe.  

Obligacje dwuletnie zostały wyemitowane na następujących warunkach: 

 1. Data emisji – 19 października 2018 roku
 2. Data wykupu – 19 października 2020 roku
 3. Warunki wypłaty oprocentowania – oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach półrocznych
 4. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
 5. Wartość nominalna Emisji – 34.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych 00/100)
 6. Liczba Obligacji w ramach Serii – 34.000 sztuk

Obligacje czteroletnie zostały wyemitowane na następujących warunkach: 

 1. Data emisji – 19 października 2018 roku
 2. Data wykupu – 19 października 2022 roku
 3. Warunki wypłaty oprocentowania – oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach kwartalnych
 4. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
 5. Wartość nominalna Emisji – 66.000.000,- PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych 00/100)
 6. Liczba Obligacji w ramach Serii – 66.000 sztuk
wykres lcc lc corp 22.10.2018
LC Corp D1, źródło: xStationConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here