Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na komunikatach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

PGE podaje szacunkowe dane za 9 miesięcy roku

Zarząd PGE przekazał wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2018 roku.

Te artykuły również Cię zainteresują
Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 9 miesiącach 2018 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 49,1 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 27,1 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 31,5 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,4 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2018 roku wyniósł około 5.141 mln złotych, w tym:

  • EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym Ciepłownictwo): 2.366 mln złotych,
  • EBITDA segmentu Dystrybucja: 1.892 mln złotych,
  • EBITDA segmentu Obrót: 459 mln złotych,
  • EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 354 mln złotych.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1.697 mln złotych (czyli 91 groszy na akcję).

Nakłady inwestycyjne wyniosły 3.759 mln złotych. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2018 roku wyniosło około 9.628 mln złotych.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 9 miesiącach 2018 roku wyniosła 176,3 PLN/MWh (w ujęciu porównywalnym – tj. bez aktywów nabytych w listopadzie 2017 roku).

wykres pge d1 31.10.2018
PGE D1, źródło: xStation

GPW publikuje raport kwartalny

Zarząd GPW opublikował 30 października formularz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego. Cały raport liczy 95 stron, a poniżej znajdują się wybrane dane finansowe:

wyniki GPW iii kwartał
Wybrane wyniki GPW
wykres gpw d1 31.10.2018
GPW D1, źródło: xStationConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here