Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

LiveChat powołuje Radę Nadzorczą na nową kadencję 

16 października miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LiveChat Software S.A., podczas którego wybrano Radę Nadzorczą na nową kadencję. W jej skład zostały powołane następujące osoby:  

  • Maciej Jarzębowski 
  • Marta Ciepła 
  • Jakub Sitarz 
  • Marcin Mańdziak 
  • Michał Markowski 

Wśród obecnych akcjonariuszy znajdowali się między innymi Mariusz Ciepły (15,27% akcji), Maciej Jarzębowski (11,69%), Jakub Sitarz (11,70%), Maciej Jarzębowski (11,70%) oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (10,56%). Łącznie reprezentowanych było 15 055 666 akcji, co stanowi 58,47% udziałów spółki.  

wykres lvc livechat 17.10.2018
LiveChat D1, źródło: xStation

PGN zawiera umowy na dostawy gazu skroplonego 

PGNiG poinformował, że 28 września doszło do zawarcia umów długoterminowych w sprawie dostaw gazu skroplonego (LNG) z firmami Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC. 

Każda z Umów zakłada zakup przez PGNiG po około 1 mln ton LNG (tj. około 1,35 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) rocznie przez 20 lat. Dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez Spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku. 

Dostawy od Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC będą realizowane za pośrednictwem powstających instalacji produkcyjnych w Luizjanie, tj. odpowiednio: Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2022 r. oraz Plaquemines LNG w Plaquemines Parish o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2023 r. 

Formuła cenowa Umów oparta jest o cenę LNG notowaną na amerykańskim indeksie Henry Hub wraz z kosztami skroplenia. 

wykres pgn pgnig 17.10.2018
PGNiG D1, źródło: xStation

Podsumowanie zakupu akcji Amica 

Zarząd Amica przedstawił wczoraj informacje o wynikach przeprowadzonego skupu akcji własnych. W odpowiedzi na ofertę, akcjonariusze Spółki złożyli 183 ważne oferty sprzedaży akcji, dotyczące łącznie 1 287 419 akcji.  

Średnia stopa alokacji wyniosła 19,42%, a średnia stopa redukcji 80,58%. Transakcje zostaną zawarte i rozliczone w dniu 18 października. Spółka nabędzie 250 000 akcji własnych za łączną cenę 30 mln zł.  

wykres amc amica 17.10.2018
Amica D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here