Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Ciech – porozumienie ze strategicznym dostawcą solanki

W dniu 10 października Ciech zawarł trójstronne porozumienie ze spółką zależną CIECH Soda Polska oraz Inowrocławskimi Kopalniami Soli „Solino”. IKS Solino jest strategicznym dostawcą solanki, która następnie jest przerabiana przez spółkę zależną.

Te artykuły również Cię zainteresują
Przedmiotem porozumienia jest budowa przez IKS Solino rurociągu solankowego, który będzie łączył zbiornik należący do spółki w Inowrocławiu z zakładem produkcyjnym CIECH Soda Polska w Janikowie. IKS Solino zobowiązał się do wybudowania Łącznika do 30 czerwca 2021 roku.

Łącznik zwiększy bezpieczeństwo dostaw solanki w szczególności w przypadku awarii, konieczności prowadzenia prac remontowych lub modernizacji istniejącej infrastruktury.

wykres ciech cie 11.10.2018
Ciech D1, źródło: xStation

Fundusze posiadające akcje Polenergii nie zgadzają się na ich sprzedaż Dominice Kulczyk

Polenergia informuje, że 10 października Zarząd otrzymał pismo skierowane do Dominiki Kulczyk i Mansa Investments („Wzywający”) od trzech funduszy: Otwarty Fundusz Emerytalny Generali OFE, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Fundusze”).

Fundusze stwierdziły, że cena zaproponowana w wezwaniu na sprzedaż akcji Emitenta, ogłoszona przez Wzywających 27 sierpnia 2018 nie odzwierciedla godziwej wartości akcji. W związku z tym każdy z Funduszy z osobna oświadczył wobec Wzywających, oraz zobowiązał się wobec pozostałych Funduszy, że nie sprzeda akcji Emitenta w Wezwaniu po cenie 20,50 zł za jedną akcję. Fundusze jednocześnie stwierdziły, że nie podjęły względem siebie żadnych innych zobowiązań.

wykres polenergia pep 11.10.2018
Polenergia D1, źródło: xStation

Neuca wprowadza akcje do obrotu

Zarząd Neuca poinformował, że Zarząd GPW postanowił doprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5670 akcji zwykłych na okaziciela serii L z dniem 12 października. Warunkiem jest dokonanie przez KDPW rejestracji akcji i oznaczenia ich kodem „PLTRFRM00018”.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zarejestruje powyższe akcji w depozycie papierów wartościowych w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym.

wykres neuca neu 11.10.2018
Neuca D1, źródło: xStationConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here