Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Zmiany w zarządzie Alior 

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Alior Bank S.A. Rada Nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i wyraziła podziękowania za ogromny wkład w budowaniu pozycji rynkowej Banku. 

Jednocześnie powołano w skład Zarządu Krzysztofa Bachty i powierzono mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu do czasu uzyskania zgody KNF na powołanie go na Prezesa Zarządu Banku.  

Krzysztof Bachta to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym w Polsce. Bezpośrednio przed nominacją ze strony Alior Banku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. strategii i rozwoju w Grupie PZU. 

Wykres alr alior 18.10.2018
Alior Bank D1, źródło: xStation

Pekao z nowym ratingiem opublikowanym przez Fitch Ratings 

17 października agencja ratingowa Fitch Ratings poinformowała Bank Pekao o aktualizacji oceny długoterminowej IDR i indywidualnej oceny wiarygodności finansowej Banku, a także zmianie perspektywy negatywnej na stabilną dla długoterminowej oceny IDR dla Banku.  

Aktualizacja i zmiany ocen zostały dokonane w sposób następujący:  

  • zmiana oceny długoterminowej IDR: z “A-” do “BBB+” 
  • zmiana Negatywnej perspektywy długoterminowej oceny IDR na Stabilną  
  • zmiana indywidualnej oceny Viability Rating (VR): z “a-” do “bbb+”  
  • potwierdzenie oceny krótkoterminowej IDR na poziomie “F2” 
  • potwierdzenie oceny wsparcia Support na poziomie “5” oraz  
  • potwierdzenie minimalnej oceny wsparcia Support Rating Floor na poziomie “No Floor”. 

Zmiana oceny długoterminowej IDR i VR dla Banku spowodowana jest stabilizacją pozycji kapitałowej na poziomie zgodnym z otoczeniem polskiego sektora bankowego, przy jednoczesnym podkreśleniu przez agencję silnej pozycji kapitałowej mierzonej wymaganiami regulacyjnymi oraz wymaganiami kapitałowymi Fitch.  

Zdaniem Fitch oceny IDR Banku są wspierane przez wewnętrzną siłę banku, co odzwierciedla jego ocenę VR. Silne strony ratingu Banku w ocenie Fitch to ugruntowana pozycja na rynku krajowym, stabilny model biznesowy, konserwatywny apetyt na ryzyko, silna pozycja kapitałowa, wysoka jakość aktywów, solidna rentowność oraz dobra pozycja finansowa i płynnościowa. 

Kilka dni temu aktualizację ratingu Banku Pekao opublikowała agencja ratingowa S&P Global Ratings. 

Wykres peo pekao 18.10.2018
Pekao D1, źródło: xStation

Polenergia – informacje o wstępnych wynikach wezwania do zapisu na sprzedaż akcji 

Polenergia otrzymała 17 października informację o wstępnych i szacunkowych wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ogłoszonego 27 sierpnia przez Dominikę Kulczyk i Mansa Investments. Dane przekazał Santander Bank pełniący funkcje pośrednika w Wezwaniu.  

Z przekazanych informacji wynika, że złożono zapisy na sprzedaż ok. 664 tys. akcji spółki, co stanowi około 1,46% jej kapitału zakładowego. Ostateczna liczba akcji może się nieznacznie różnić. Kilka dni temu grupa funduszy ogłosiła, że nie ma zamiaru sprzedawać swoich udziałów w Polenergii.

Wykres pep polenergia 18.10.2018
Polenergia D1, źródło: xStation


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here