Naga Marketsdzwonek gpw gieła papierów wartościowychPrzegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

JSW przekazuje informacje o działalności operacyjnej w III kwartale 

22 października Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przekazał informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej JSW w III kwartale tego roku.  

Te artykuły również Cię zainteresują
Ogółem produkcja węgla wyniosła 3,37 mln ton, a koksu 0,84 mln ton. W poniższej tabeli znajdują się szczegóły (zrzut ekranu z dokumentu opublikowanego przez Spółkę): 

Działalność operacyjna JSW w III kwartale 2018 roku
Działalność operacyjna JSW w III kwartale, źródło: komunikat Spółki
wykres jsw 22.10.2018
JSW D1, źródło: xStation

Szacunkowe wyniki Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2018 roku 

Zarząd Energa podał do wiadomości publicznej wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał oraz 9 miesięcy roku. Podane wyniki mogą ulec zmianie. 

Wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2018 roku: 

 • EBITDA Grupy 426 mln zł, w tym: 
 • EBITDA Segmentu Dystrybucja: 374 mln zł, 
 • EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 66 mln zł,  
 • EBITDA Segmentu Sprzedaż: -7 mln zł. 
 • Produkcja energii elektrycznej brutto: 963 GWh, 
 • Dystrybucja energii elektrycznej: 5 487 GWh, 
 • Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 4 752 GWh. 

Wyniki finansowe i operacyjne 9 miesięcy 2018 roku: 

 • EBITDA Grupy 1 587 mln zł, w tym: 
 • EBITDA Segmentu Dystrybucja: 1 364 mln zł, 
 • EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 234 mln zł,  
 • EBITDA Segmentu Sprzedaż: 50 mln zł. 
 • Produkcja energii elektrycznej brutto: 2 851 GWh, 
 • Dystrybucja energii elektrycznej: 16 927 GWh, 
 • Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 14 751 GWh. 
wykres eng energa 22.10.2018
Energa D1, źródło: xStation

Altus podaje szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 

Zarząd Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podał szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za III kwartał.  

W okresie tym odnotowano bardzo duży spadek aktywów zarządzanych przez Emitenta. Spowodowane było to dużą ilością umarzanych przez Klientów certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Ponadto Spółka rozpoczęła likwidację 6 subfunduszy funduszu Altus Parasolowy FIO. Przełożyło się to na wartość uzyskiwanych przychodów z tytułu opłaty za zarządzanie, czyli przychodów z podstawowej działalności Emitenta.

Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki:

 • szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS TFI wyniósł 57.004 tys. zł, wobec:
  • 86.989 tys. zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 34,47 % oraz  
  • 65.194 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 12,56%, 
 • szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS TFI wyniosły 46.007zł., wobec:
  • 60.824 tys. zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 24,36 % oraz  
  • 48.906 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 5,93%, 
 • szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS TFI wyniósł 10.997 tys. zł, wobec:
  • 26.165 tys. zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 57,97 % oraz  
  • 16.288 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 32,48%, 
 • szacunkowy wynik netto ALTUS TFI wyniósł 8.179 tys. zł, wobec:
  • 20.113 tys. zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 59,33 % oraz  
  • 14.366 zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 43,07 %, 

Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS TFI:

 • szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł 70.804 tys. zł, wobec:
  • 90.934 tys. zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 22,14 % oraz  
  • 79.582 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 11,03 %, 
 • szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniosły 56.097 tys. zł., wobec:
  • 64.751 tys. zł. w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 13,37 % oraz  
  • 59.786 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 6,17 %, 
 • szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej TFI wyniósł 14.707 tys. zł, wobec:
  • 26.182 tys. zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 43,83 % oraz  
  • 19.796 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 25,71 %, 
 • szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS TFI wyniósł 10.704 tys. zł, wobec:
  • 35.652 tys. zł w III kwartale 2017 r., co stanowi spadek o 69,98% oraz  
  • 17.227 tys. zł w II kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 37,86 %. 
wykres ali altus 22.10.2018
Altus D1, źródło: xStation
Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: analiza btc | kurs złoty | biomed lublin cena akcji | notowanie lotos | btc | dax wykres |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here