Naga MarketsWe wprowadzeniu do strategii Supply/Demand Trading przyjrzymy się następującym zagadnieniom:

 • Czym jest popyt i podaż?
 • Jakimi prawami się rządzą?
 • Jak charakteryzujemy Supply oraz Demand Trading?
 • Jakie zastosowanie znajduje on na rynku Forex i na innych rynkach finansowych?

Popyt i podaż to najważniejszy element gospodarki wolnorynkowej w kapitalizmie. Ponieważ gospodarka ta opiera się na wymianie dóbr i usług, do jej działania niezbędne są osoby oferujące towary/dobra/usługi (podaż) oraz osoby, które będą zainteresowane ich nabyciem (popyt). Dla celów badawczych większość podręczników i publikacji naukowych traktuje popyt i podaż jak dwa oddzielne zjawiska – w rzeczywistości jednak są one silnie ze sobą powiązane. Popyt (demand) nie może istnieć bez podaży (supply) i na odwrót.

W idealnej gospodarce wolnorynkowej, ceny określane są przez popyt i podaż tworząc ramę bazową dla alokacji zasobów w możliwie najbardziej efektywny sposób. Jednak rzeczywistość często daleka jest od optimum. Monopoliści i organy regulacyjne w poszczególnych sektorach i systemach rynkowych mają wpływ na ustalanie poziomu cen niezależnie od woli kupujących. Cenami mogą manipulować również spekulanci naruszając podstawowe prawa popytu i podaży.
SCREEN 1 Popyt i podaz na rynku walutowym - Supply oraz Demand Trading
Na powyższej ilustracji możesz zobaczyć, że dostawcy będą produkować więcej, gdy ceny wzrastają. Kupujących charakteryzować będzie natomiast większy popyt przy spadku cen. Chociaż na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z poważnym konfliktem interesów, to tak naprawdę pozwala on stworzyć zdrowy i skutecznie funkcjonujący rynek.

Po raz kolejny rzeczywistość weryfikuje teorię. Na pewno znasz przykłady gdy ceny idą w górę a dostawcy nie kwapią się, aby zwiększyć swoją wydajność produkcyjną albo gdy kupujący nie nabywają więcej pomimo lecących w dół cen.

Najważniejsze założenia prawa podaży

 • W celu maksymalizacji swoich zysków, dostawcy (producenci) będą oferować więcej produktów i usług na sprzedaż po wyższych cenach,
 • Dostawy zwiększają się wraz ze wzrostem cen i zmniejszają wraz ze spadkiem cen,
 • W przypadku niektórych pułapów cenowych, gdzie poziom zysków jest zadowalający, producenci mogą zwiększać swoją wydajność produkcyjną bez podnoszenia ceny, chcąc osiągnąć wyższe zyski.

Najważniejsze założenia prawa popytu

 • W celu zaoszczędzenia środków pieniężnych, ludzie są skłonni kupować więcej produktów po niższych cenach,
 • W przypadku niższych cen, więcej osób może pozwolić sobie na zakup większej ilości dóbr i usług przy większej częstotliwości, niż w przypadku wysokiego poziomu cen,
 • Przy niższych cenach, ludzie posiadają tendencję do kupowania produktów i usług będących substytutami wyrobów bardziej ekskluzywnych.

Wykresy popytu i podaży nałożone na siebie

SCREEN 2 Popyt i podaz na rynku walutowym - Supply oraz Demand Trading
W uproszczeniu przyjmuje się, że linie popytu oraz podaży przebiegają prosto – w rzeczywistości są jednak wygięte.

Punkt równowagi rynkowej reprezentuje idealną ilość produktów dostępnych na rynku przy możliwie najniższej cenie (miejsce przecięcia się krzywej popytu z krzywą podaży). Dla przykładu załóżmy, że posiadamy 20 produktów do sprzedaży i 20 osób, które chce je kupić – żadne straty nie występują. Jednakże w rzeczywistości równowaga rynkowa nigdy nie jest zjawiskiem trwałym. Jest to jedynie tymczasowy punkt, który osiągany jest na krótki okres czasu. Podobnie jak w całym Wszechświecie gospodarka potrzebuje wzlotów i upadków – gdyby wszystkie rzeczy były równe nic nie przesuwało by się do przodu.

Kupujący i sprzedający muszą walczyć o cenę, aby nabywać i zbywać dobra. Sprzedający będzie starał się osiągnąć możliwie najwyższą cenę, a kupujący będzie poszukiwał możliwie najniższej ceny za dany produkt lub usługę. Witamy w gospodarce wolnorynkowej.

W zależności od sytuacji ekonomicznej, krzywe popytu i podaży mogą przesuwać się w różne strony, wpływając w mniejszym lub większym stopniu na kształtowanie się cen oraz wielkości produkcji. Powyższe założenia to baza teorii o popycie i podaży na wolnym rynku. O ile nie chcę zanudzać Cię teorię kształtowania podaży i popytu to wiedza ta niezbędna jest, aby zrozumieć Supply i Demand Trading.

Czym jest Supply i Demand Trading?

Obrót instrumentami finansowymi, niezależnie czy mówimy o Forexie, akcjach, czy też kontraktach terminowych, zawsze odbywa się na rynkach. Wiesz już, że sprzedający i kupujący są podstawą funkcjonowania każdego rynku. Supply i Demand Trading opiera się na obserwacjach pozycji jednej i drugiej grupy na wykresach handlowych.

Jako trader detaliczny nie posiadasz jednak wglądu w ich obecną sytuację. jedyne co możesz zrobić to analizować dane z przeszłości, na ich podstawie określać pewne sfery popytu i podaży przy jednoczesnym założeniu, że obecnie w tych obszarach nadal istnieje przynajmniej kilku poważniejszych kupujących i sprzedających. Wykorzystując informacje popytowe i podażowe z przeszłości opierasz swoje decyzje tradingowe na danych historycznych, a nie na bieżących wynikach. Musisz więc pamiętać, że jeżeli coś wydarzyło się w przeszłości nie musi powtórzyć się w obecnym czasie. W grę wchodzi prawdopodobieństwo – jego współczynnik da się na szczęście podciągnąć na naszą korzyść wykorzystując wykresy Price Action i wykresy świecowe.

Sprawdź tematy najbliższych webinarów Damiana

W miejscu tym należy zauważyć bardzo ważną różnicę pomiędzy teorią popytu i podaży, a zasadami dotyczącymi traderów w zakresie tych dwóch funkcji. Choć w podejściu klasycznym dostawcy w procesie wymiany zazwyczaj zostają dostawcami, to w tradingu ciężko jest zidentyfikować poszczególnych uczestników rynku jako kupujących lub sprzedających. Wszyscy uczestnicy handlu mogą w tym samym czasie nabywać i zbywać produkty. Musisz zapamiętać, że pojęcie tradingu odnosi się zarówno do zakupu jak i sprzedaży. Kupujący nie zamieniają się w sprzedających i vice versa. Oni już sobą oboma! W przypadku Supply i Demand Tradingu nigdy nie możesz o tym zapominać.

Rynek walutowy ma wielu uczestników, których charakteryzuje zróżnicowana wielkość i klasa działalności:
SCREEN 3 Popyt i podaz na rynku walutowym - Supply oraz Demand Trading
Jak widzimy na powyższym wykresie, instytucje bankowe posiadają największy udział w rynku Forex. Pomimo zdrowego wzrostu udziału traderów detalicznych, bankowcy nadal zachowują kontrolę. Nawet jeżeli udział w rynku traderów detalicznych znajdzie się na podobnym poziomie sytuacja nie ulegnie zmianie. Czym jest to spowodowane?

 • Instytucje bankowe działają w synchronizacji, jak jeden scalony kartel,
 • Wiele funduszy i firm ubezpieczeniowych to po prostu przedłużenie działalności banków,
 • Traderzy detaliczni są mocno rozczłonkowani i nie mają możliwości spójnego działania.

Zgodnie z powyższym wykresem, sprzedawcy detaliczni stanowili w 2011 roku 18% rynku Forex generującego dziennie 4 biliardy dolarów obrotu. Reprezentuje to setki bilionów dolarów, które każdego dnia są do zdobycia. Niestety, zdecydowaną większość przechwytują banki i instytucje finansowe.

Naszym zadaniem – jako traderów detalicznych – jest jak najdokładniejsza obserwacja poczynań banków i powtarzanie ich kroków. Zapomnij o filozofiach, które wtłacza się do głów początkującym traderom. Nie powinno Cię interesować kto znajduje się po drugiej stronie naszej transakcji dopóki to Ty wygrywasz. Przez lata widziałem już ogromną ilość „profesjonalnych” traderów i instytucji, które traciły z tego powodu spore pieniądze. Nie skupiamy się na przegranych – naszym celem jest identyfikacja najmocniejszych jednostek i podążanie za nimi. Pamiętaj, że nie starasz się przewidywać zachowań rynku, ale jedynie w nim uczestniczyć korzystając z kierunków wskazywanych przez kształtujące się ceny. To wszystko – ni mniej, ni więcej.

To pierwsza część tekstu Supply oraz Demand Trading – kolejna pojawi się już jutro!

Źródło: https://www.acegazette.comtokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here