TMS


Broker Noble Markets jako podmiot regulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego opublikował informację o podziale zyskownych i stratnych transakcji klientów na rynku over-the-counter (OTC) w czwartym kwartale minionego roku. Wynika z niej, że w porównaniem z III kw. 2018 r. liczba inwestorów osiągających dodatni wynik na transakcjach walutowych znacząco wzrosła.


Zyskowność inwestorów na rynku walutowym (Forex) w Noble Markets za czwarty kwartał 2018 r. plasowała się na poziomie 52,02%, co oznacza wzrost względem trzeciego kwartału minionego roku aż o 11,7 p.p. (z 40,32%).

Poniższa tabela prezentuje procentowy udział rachunków z podziałem na klasy aktywów. Traderzy najczęściej zarabiali w przypadku instrumentów powiązanych ze stopami procentowymi (80%). Warto wspomnieć, że zyskowność w Q3 na tych instrumentach wynosiła jedynie 55,56%. Widać zatem dość znaczącą poprawę wyników osiąganych dzięki inwestycji na tych instrumentach. Lepsze rezultaty dostrzec można także wśród inwestorów handlujących na rynku towarowym (50,43% wobec 38,18% raportowanego w Q3 2018 r.). Pogorszenie zyskowności dostrzec można natomiast jedynie w przypadku osób spekulujących na indeksach (43,42% wobec 51,97% raportowanego kwartał wcześniej).

zyskowność klientów Noble Markets
Źródło: Noble Markets

W kolejnej tabeli zaprezentowano podział zyskowności procentowej ze względu na wysokość depozytu zabezpieczającego (dźwigni finansowej). Jak widać, osoby wykorzystujące wyższy lewar (w tym także 100:1) odnotowały znacznie gorsze wyniki niż Ci, którzy korzystali z większego depozytu zabezpieczającego. Wśród osób wykorzystujących najwyższą dopuszczalną przez ESMA dźwignię dla klientów detalicznych, odsetek zarabiających wzrósł natomiast nieznacznie w stosunku do III kw. 2018 r. (do 54,74% z 53,46%).

zyskowność klientów Noble Markets
Źródło: Noble Markets

Noble Securities S.A. informuje także, że standardowy czas wykonania zleceń Klientów na rynku OTC (tj. średni czas wykonania zlecenia w standardowych warunkach) w IV kwartale 2018 r. wyniósł 379.53 milisekund (polepszenie o 17,01 milisekundy w porównaniu z poprzednim kwartałem).


Do tej pory na łamach Comparic.pl można było zapoznać się z wynikami zyskowności traderów posiadających rachunki w BossaFX. Rezultaty pozostałych Domów Maklerskich regulowanych przez KNF będą pojawiały się pod tagiem Q4 2018.Invest Cuffs

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here