Naga MarketspolwaxPolwax miał 55,6 mln zł straty netto w 2019 r., po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w kwocie 77,19 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Polwax podaje wstępne dane za 2019 r.

“Zarząd spółki przekazuje uwzględniając […] odpisy, szacunki wyników osiągniętych przez spółkę za 2019 rok:
1. Przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły: 215 mln zł;
2. EBIT wyniósł: -2,4 mln zł;
3. EBITDA wyniosła: -54 mln zł;
4. Strata netto wyniosła: 55,6 mln zł;
5. Wysokość kapitału własnego: 66 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w kwocie 77 194 682,00 zł. Odpis dotyczy aktywów związanych z realizowaną inwestycją pod nazwą “Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi”, podano także.

“W toku prac nad raportem okresowym zarząd zlecił niezależnemu rzeczoznawcy wykonanie wyceny na dzień 31.12.2019 r. w celu określenia wartości godziwej nakładów na budowę instalacji. Wartość w/w aktywów podlegająca wycenie w kwocie 87 625 882 zł została wyceniona na kwotę 10 431 200 zł. W oparciu o otrzymaną opinię o wartości godziwej, potwierdzającej równocześnie unikatowość budowanej instalacji, jak również przeprowadzone analizy zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych na budowę instalacji w kwocie różnicy pomiędzy wartością księgową a wartością godziwą, tj. w kwocie 77 194 682,00 zł. W związku z dokonaniem odpisu aktualizującego zostało utworzone aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego z zachowaniem zasady ostrożności w wysokości 7 510 640 zł. W związku z powyższym, wyniki finansowe spółki oraz kapitał własny został pomniejszony o kwotę 69 684 042 zł” – czytamy dalej.

Jednocześnie zarząd informuje, że kolejnym etapem związanym z przerwaną i niekontynuowaną budową instalacji będzie przeprowadzenie procesu poszukiwania inwestora, który: 1. zakupi instalację, w tym teren objęty budową instalacji lub, 2. będzie kontynuował budowę instalacji w charakterze partnera biznesowego spółki (joint venture). Spółka będzie na bieżąco informowała o etapach realizacji powyższych scenariuszy lub o odstąpieniu od ich realizacji.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego za 2019 rok i mogą one ulec zmianie. Ostateczne dane o osiągniętych wynikach spółka przedstawi w jednostkowym raporcie rocznym 29 kwietnia 2020 roku, zakończono w informacji.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here