Naga MarketsPolskie Stowarzyszenie Bitcoin Polskie Stowarzyszenie Bitcoin opublikowało nowy list otwarty. Tym razem do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Organizacja chce, by władze w najbliższym czasie uregulowały rynek kryptowalut i blockchaina w Polsce. Dlatego też w oficjalnym piśmie przedstawiła swoje pomysły regulacyjne.

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin (PSB) od kilku lat stara się promować idee BTC w Polsce. Jeśli sama nazwa niewiele wam mówi (choć jeżeli temat kryptowalut interesuje was od dawna, to mało realne), warto przypomnieć, że wśród osób związanych z organizacją są m.in. Lech Wilczyński, Filip Pawczyński, prof. Krzysztof Piech czy Rafał Kiełbus.

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin walczy o regulacje

PSB organizowało w 2016 r. pierwsze w Polsce konsultacje społeczne dot. cyfrowych walut w polskim Sejmie. Do tego jego członkowie angażowali się w prace Strumienia Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe przy ministerstwie cyfryzacji, czego celem było stworzenie ram prawnych dla rynku blockchaina w naszym kraju. Owocem był Kanon Dobrych Praktyk – forma samoregulacji branży.

Po dwóch latach PSB angażowało się w prace KNF, które także miały zostać spuentowane raportem będącym początkiem regulacji rynku.

Wszystko powyższe zakończyło się klęską, ale – co warto zaznaczyć – z powodu bierności władz. Teraz PSB ponownie proponuje rządowi swoje wsparcie.

Pomysły PSB

Poniżej przedstawiany wam wszystkie pomysły PSB dot. regulacji rynku:

a) kwestie podatkowo-prawne:

1. Opracowanie przez rząd stanowiska w temacie walut wirtualnych oraz technologii blockchain pokazującego przewidywane kierunki działań nad wspieraniem rozwoju tych technologii w Polsce.

2. Abolicja podatku od czynności cywilnoprawnych (zawieszonego dotąd na 1,5 roku), jako podatku niemożliwego do odprowadzenia przy tysiącach transakcji dokonywanych przez wielu Polaków oraz usunięcie konieczności opłacania PCC w przypadku walut cyfrowych, ponieważ nie są one prawami majątkowymi.

3. Wyłączenia całkowitego z poboru podatku dochodowego po roku (jak w Niemczech) lub dwóch latach (jak w Czechach) od zakupu jednostek walut cyfrowych, co będzie stymulowało rozwój całego rynku zastosowań technologii blockchain.

4. Umożliwienie pokrywania zobowiązań administracyjnych i podatkowych za pomocą walut cyfrowych.

5. Stworzenie kanału współpracy między administracją a branżą walut cyfrowych (na wzór Strumienia Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe) oraz systematyczne szkolenia dla urzędników (w tym KNF, UOKiK), policji, prokuratury nt. specyfiki rynku i sposobów zwalczania nieprawidłowości na nim występujących.

6. Zakaz zamykania kont bankowych osobom i firmom ze względu jedynie na działanie w branży walut cyfrowych, co uniemożliwia im prowadzenia działalności gospodarczej – bez wyroku sądowego. Cała branża, mimo spełniania wymogów dyrektywy AMLD5, od 2017 r. jest dyskryminowana przez NBP i KNF nakazujące bankom, pod groźbą utraty licencji, zamykanie kont. W efekcie większość firm musiała się przenieść za granicę, choć działają one w pełni legalnie.

b) kwestie regulacyjne:

7. Upublicznienie raportu KNF nt. tech. blockchain opracowanego w styczniu 2019 r.

8. Rozpoczęcie przez Ministerstwo Rozwoju współpracy z regulatorami innych krajów (np. Szwajcaria, Japonia, Singapur, Malta, Estonia, Litwa) dla wypracowania przepisów, które później KNF będzie musiało realizować.

9. Wprowadzenie możliwości powołania Self-Regulatory Organization dla rynku walut cyfrowych, ze względu na duże trudności techniczne dotyczące tej branży, których nadzór finansowy nie jest w stanie zrozumieć.

10. Wprowadzenie licencji dla podmiotów prowadzących giełdy walut cyfrowych, analogicznych do licencji dla podmiotów rynku finansowego, dostosowany do specyfiki branży – w porozumieniu z nią (punktem wyjścia “Kanon Dobrych Praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego”, Min.Cyfryzacji, 2017) i prowadzenie ich rejestru przez Ministerstwo Rozwoju.

c) kwestie dot. upowszechnienia technologii:

11. Wprowadzenie bezpiecznych i audytowalnych systemów do głosowań online, np. z zastosowaniem technologii blockchain.

12. Podanie kwoty ​de minimis dla transakcji płatniczych poniżej kwot zdefiniowanych w dyrektywie AMLD5 (tj. 200 EUR) wymagających pełnej weryfikacji tożsamości klienta, usuwając w ten sposób uciążliwość ewidencjonowania przez płatników drobnych transakcji płatniczych.

13. Wycofanie zarzutów prokuratorskich za świadczenie usług płatniczych przez giełdy walut cyfrowych, w okresie kiedy nie było klarownych wytycznych KNF dla tego typu usług.

14. Wydzielenie w Prokuraturze Krajowej i Komendzie Głównej Policji wyspecjalizowanych jednostek i kadr do eliminowania przestępstw związanych z rynkiem walut cyfrowych.

15. Wprowadzenie przepisu penalizującego działalność świadomych współpracowników piramid finansowych (tzw. promotorów, naganiaczy) – obecnie karane jest tylko ich tworzenie, a nie współudział przy wyłudzaniu pieniędzy od ludzi.

16. Przygotowywanie projektów ustaw dotyczących technologii informatycznych z zachowaniem transparentności wraz ze śledzeniem zmian na bazie rozproszonego protokołu Git. Umożliwienie dodawania propozycji zmian przez organizacje pozarządowe.

17. Przyspieszenie wejścia w życie ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej oraz rozszerzenie jej o możliwość wykorzystania dowolnego rejestru rozproszonego do tokenizacji papierów wartościowych i innych aktywów oraz – przede wszystkim – zapewnienie swobodnego obrotu nimi zwłaszcza przez podmioty mające dużą wiedzę techniczną (a nie notariuszy).

18. Umożliwienie realizowania oferty publicznej w ramach górnego (a nie dolnego) limitu dopuszczalnego przez EU dla crowdfundingu udziałowego w modelu ICO/STO (tokenów funkcjonalnych) bez konieczności zachowania formy akcji imiennych lub udziałów.

19. Zgoda rządu (niezależnie od ew. sprzeciwu NBP i KNF) na tworzenie walut cyfrowych (w tym stable coins) oraz uruchamianie w tym celu projektów badawczych.

Wysłaliśmy wniosek do Pani Minister Jadwiga Emilewicz – Ministerstwo Rozwoju, podsumowujący i przypominający nasze…

Publiée par Polskie Stowarzyszenie Bitcoin sur Vendredi 3 avril 2020Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here