Naga MarketsPolskie Stowarzyszenie Bitcoin (PSB) reprezentowane przez biuro adwokackie MSZtax, skierowało do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję, których mają rzekomo dopuszczać się polskie instytucje finansowe względem giełd kryptowalutowych. Zgodnie z dokumentacją, do której dotarł Comparic.pl, chodzi o odmowę otwarcia lub wypowiadanie rachunków bankowych podmiotom z branży walut wirtualnych.


15 banków na liście PSB. Czy UOKIK podejmie działania?

Jak wynika z informacji posiadanych przez PSB, co najmniej 15 banków komercyjnych – w tym PKO Bank Polski, Raiffeisen Polbank. mBank, BZ WBK, Alior Bank, czy też ING Bank Śląski – dopuściło się czynności, które zgodnie z obecną legislacją mogą ograniczać konkurencję rynkową poprzez zablokowanie lub uniemożliwienie dostępu do usług finansowych.

W związku z tym PSB domaga się od UOKiK wszczęcia postępowania antymonopolowego, którego następstwem będzie wydanie decyzji o zaprzestaniu podobnych praktyk przez banki, czy też nałożenia kar pieniężnych według uznania Urzędu.

„W ostatnich kilku miesiącach podmioty z sektora walut wirtualnych otrzymują wypowiedzenia umów rachunku bankowego. Jednocześnie, podmiotom tym odmawia się zawarcia rachunku bankowego w Polsce. Praktyka ta stosowana jest przez różne podmioty, niepozostające formalnie w jakichkolwiek relacjach handlowych. (…) W praktyce dochodzi do sytuacji, w której podmioty działające w sektorze walut wirtualnych nie mają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej – brak rachunków bankowych uniemożliwia prowadzenie tej działalności” – podaje PSB w oświadczeniu.

Kilkadziesiąt przedsiębiorstw bez rachunków z powodu decyzji banków

15 instytucji finansowych wskazywanych przez Stowarzyszenie miało odmówić 52 podmiotom otwarciu konta bankowego oraz w przypadku 25 podmiotów doprowadzić do ich zamknięcia. Na niechlubnej liście prowadzi mBank, który dokonał rzekomo 9 odmów i zamknął 3 rachunki.

Bank Podmioty, którym odmówiono otwarcia rachunku Podmioty, którym zamknięto rachunki
PKO BP 9 1
Raiffeisen 3 2
Pekao 5 1
mBank 9 3
Idea Bank 6 2
BZ WBK 4 1
BPH 1
BOŚ 8 4
Alior Bank 3 3
Credit Agricole 1
Deutsche Bank 1
ING Bank Śląski 1 4
Bank Millenium 1 1
KBS 1
Bank Pocztowy 2
RAZEM 52 25

Opracowano na podstawie zawiadomienia złożonego przez PSB do UOKiK. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie zdaje sobie sprawę ze skali zjawiska i jest świadome, że najprawdopodobniej nie są to wszystkie decyzje instytucji finansowych o zamknięciu lub zablokowania rachunku bankowego.

„W ocenie zawiadamiającego, skutki opisywanych działań banków w sposób jednoznaczny zmierzają do wyeliminowania z rynku podmiotów prowadzących działalność z wykorzystaniem walut wirtualnych, pomimo, że działalność ta jest legalna i prowadzona z godnie z prawem. W związku z powyższym, podjęcie działań przez Prezesa OUKiK jest konieczne, a niniejsze zawiadomienie i jego wnioski – całkowicie uzasadnione” – podsumowuje dokument PSB.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here