Naga MarketsUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) odniósł się do sprawy polskiej inwestorki detalicznej, która domaga się zapłaty określonej kwoty za nienależyte prowadzenie rachunku maklerskiego przez podmiot Saxo Bank. Chociaż polski sąd odrzucił wniosek, to UOKiK popiera stanowisko traderki, publikując istotny pogląd w sprawie transakcji na rynku Forex.


Batalia sądowa o Czarny Czwartek z 2015 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie odrzucił pozew konsumentki o odszkodowanie, twierdząc, że właściwy jest sąd w Danii (główna siedziba Saxo Bank znajduje się bowiem w tym kraju). Konsumentka złożyła zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który rozpatrywał m.in., czy stroną umowy był konsument, czy przedsiębiorca. Zdaniem tego sądu, „powódka zawierając umowę z pozwanym bankiem nie może być uważana za konsumenta:

Te artykuły również Cię zainteresują
„(…) Dokonując transakcji musiała wykazać się ponadprzeciętną wiedzą w zakresie finansowania w instrumenty finansowe. Taka wiedza nie jest dostępna „zwykłemu” konsumentowi i nie jest mu potrzebna w zaspokajaniu jego typowych potrzeb bytowych. (…) SA uznał, że strony mogły zawrzeć umowę o poddanie wynikającej z niej sporów pod jurysdykcję Sądu Morskiego i Handlowego w Kopenhadze”.

W sprawie chodzi o spór w związku z Czarnym Czwartkiem z 15 stycznia 2015 roku kiedy Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) niespodziewanie porzucił sztywny kurs (kotwicę) notowań EUR/CHF (na poziomie 1.20) doprowadzając tym samym do silnej aprecjacji franka i pojawienia się na rachunkach ogromnej ilości inwestorów detalicznych ujemnego salda. W sprawie, której konsumentom nie był w stanie pomóc KNF, głos zabiera w końcu UOKiK.

Problemu tego typu od 10 sierpnia nie mają traderzy z Niemiec. Tamtejsi brokerzy musza oferować bowiem obecnie stuprocentowe zabezpieczenie przed pojawieniem się ujemnej wartości na rachunku tradingowym.

Czy wiesz że…
Istotny pogląd UOKiK
– Istotny pogląd w sprawie to pisemne stanowisko prezesa UOKiK, w którym urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. Z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw.

Konsumentka złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego oraz skierowała do prezesa UOKiK wniosek o przedstawienie Sądowi Najwyższemu istotnego poglądu o uznanie za niedozwoloną klauzuli, zgodnie z którą spory rozpatruje sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, czyli w Danii. Sygnatura sprawy: IV CSK 667/76.

Nie jest to pierwszy pozew przeciwko Saxo Bankowi w Polsce i pierwsza teka decyzja rodzimych sądów. Media ekonomiczne na początku roku informowały o innym pozwie wystosowanym przez innego tradera detalicznego. Tym razem jednak w sprawie interweniować powinien UOKiK.

Uważamy, że osoba, która przeprowadza transakcje na forexie jest konsumentem. Tak jak klient banku, ubezpieczyciela, funduszu inwestycyjnego zasługuje na ochronę przewidzianą przez przepisy konsumenckie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rynek forex nie dotyczy bieżących spraw życia codziennego i wymaga eksperckiej wiedzy, jednak z jego usług też mogą korzystać konsumenci” – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd uznał także, że postanowienie, na podstawie którego właściwy jest sąd w Danii, powinno zostać uznane za niedozwolone. Klauzula ta utrudnia dochodzenie praw przez konsumentkę ze względu na barierę językową, czy odległość od jej miejsca zamieszkania.

Warto zauważyć, że Saxo Bank posiada polską siedzibę (zgodnie z wpisem KRS), która znajduje się na warszawskim Nowym Świecie. W związku z tym sprawy legislacyjne powinny być realizowane właśnie poprzez oddział zagranicznego przedsiębiorcy.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here