Naga MarketsPo godzinie 14:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej osiągniętych w miesiącu maju. W przypadku obu wskaźników obserwowano wzrost dynamiki.


Dane o sprzedaży detalicznej mogły zawieść ekonomistów?

Chociaż sprzedaż sektora detalicznego w maju wzrastała o 8,4% rdr, to w ujęciu miesięcznym osuwała się o 0,2%. Ankietowani przez PAP ekonomiści zakładali natomiast wzrost wskaźnika o 9% rdr oraz brak zmian dynamiki mdm.Poniższa tabela prezentuje zmianę sprzedaży w poszczególnych sektorach:

maj maj kwiecień
rdr mdm rdr mdm
ogółem 8,4 -0,2 8,1 -1,2
pojazdy mechaniczne 3,5 6,0 -7,6 -8,6
paliwa 14,8 3,6 20,2 -1,6
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 5,3 -5,8 12,0 4,5
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach 4,2 -5,3 7,8 3,7
leki, kosmetyki 12,1 -7,5 12,9 3,7
odzież, obuwie 14,1 6,3 6,4 6,0
meble, AGD, RTV 9,7 -0,3 7,1 -0,5
prasa, książki 15,6 9,1 5,2 -2,4
pozostałe 5,6 6,0 -0,3 -6,4

Produkcja przemysłowa powyżej oczekiwań

Jeżeli chodzi o wyniki majowej produkcji przemysłowej, to te wyraźnie przewyższyły oczekiwania ekonomistów. Wskaźnik wzrastał o 9,1% rdr oraz 5,5% mdm (prz prognozach kolejno 8,1% i 4,6%). Warto jednak zauważyć, że w kwietniu notowano dynamiczne, sezonowe spadki produkcji przemysłowej:

maj maj kwiecień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 9,1 5,5 -0,6 -13,3
górnictwo i wydobywanie 2,3 8,6 -5,9 -8,7
przetwórstwo przemysłowe 9,5 6,3 -0,8 -13,9
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9,6 -7,4 4,8 -11,1
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 4,6 4,9 0,8 -5,0
PRODUKCJA BUDOWLANA 8,4 12,1 4,3 -2,1

EUR/PLN na nowych maksimach po danych

Chociaż standardowo notowania złotówki nie reagowały wyraźniej na publikację danych makroekonomicznych, to pokryła się ona z rozrysowaniem sesyjnych szczytów na EUR/PLN:

EUR/PLN H1

Cena w tym momencie jest jednak blokowana przez domkniętą wcześniej świecę H1 oraz strefę 4.2290-4.2300.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here