Naga MarketsStopy procentowe bez zmian. Eksperci ING analizują sytuację gospodarczą PolskiRada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. NBP będzie nadal prowadził operację zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

  • Stopy procentowe na niezmienionym poziomie 
  • Dalsza aktywność gospodarcza Polski uzależniona od przebiegu pandemii
  • Eksperci ING dokonują analizy gospodarczej Polski oraz złotego

RPP nie zmienia stóp procentowych w grudniu

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie jest zaskoczeniem. Rynek oczekiwał, że stopy procentowe nie ulegną zmianie w najbliższej przyszłości, mimo utrzymującego się wzrostu inflacji i braku perspektyw na jej widoczny spadek. Obecnie kluczowym czynnikiem niepewności dla kształtowania się aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach jest dalszy przebieg pandemii.

Te artykuły również Cię zainteresują
Dane o PKB wskazują, że w III kwartale br. nastąpiło wyraźne ożywienie globalnej koniunktury, choć poziom aktywności w większości krajów nie powrócił do wartości sprzed pandemii. Jednocześnie silny wzrost liczby zakażeń COVID-19 w ostatnich miesiącach, a także związane z tym ponowne zaostrzenie restrykcji epidemicznych w wielu krajach – w szczególności europejskich – przyczyniły się do pogorszenia koniunktury, w tym głównie w sektorze usług. W efekcie, PKB w wielu gospodarkach w IV kwartale prawdopodobnie ponownie się obniży – czytamy w informacji po posiedzeniu RPP

Rada wskazała, że poziom inwestycji jest stosunkowo słaby, ale nie zdecydowała się na zaproponowanie żadnych nowych środków wspierania kredytów. NBP będzie nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki, jednak ich stopa dyskontowa pozostanie na niezmienionym poziomie.

W kolejnych miesiącach można dostrzec dwa główne kanały łagodzące sytuację gospodarczą Polski. Są to dalsze zakupy aktywów polskich obligacji skarbowych, a także instrumentów gwarantowanych przez rząd. Powinno to wspierać rządowy program pomocowy.

Zobacz także: Kurs dolara spada do 3,69 zł. Złoty nie skorzystał ze słabości euro

Prognozy gospodarcze dla Polski oraz złotego okiem ekspertów ING

Zdaniem ekspertów ING taka polityka może zapobiec wyraźniejszemu umocnieniu się złotego, jeśli dalszy wzrost kursu euro w stosunku do dolara amerykańskiego będzie nadal wzmacniał waluty Europy Środkowej i Wschodniej. Zakupy długu przedsiębiorstw są mało prawdopodobne i niemożliwe na większą skalę ze względu na brak odpowiednio ocenionych instrumentów. Obecny program luzowania polityki pieniężnej jest otwarty i teoretycznie nie wymaga zapowiedzi jego przedłużenia. Pozostawienie otwartego programu zakupu aktywów oraz niechęć do szybkiej normalizacji stóp procentowych powinny jednak przyczynić się do obniżenia zysków złotego.

Bank centralny może starać się bardziej bezpośrednio wspierać tworzenie kredytów i działalność inwestycyjną. Niektórzy członkowie RPP odnieśli się do wewnętrznych dyskusji na ten temat. Naszym zdaniem mogą to być m.in. modyfikacje kredytu rabatowego na rachunku poprzez wydłużenie jego terminu zapadalności i obniżenie kosztów, wprowadzenie ukierunkowanych, długoterminowych operacji refinansowych lub refinansowanie kredytów gwarantowanych przez państwo dla przedsiębiorstw – powiedzieli analitycy ING

Jeżeli perspektywy poziomu PKB staną się bardziej optymistyczne, popyt na kredyty powinien urosnąć, a instrumenty monetarne ułatwiające udzielanie kredytów mogą działać skuteczniej niż obecnie.

Naszym zdaniem stawki pozostaną bez zmian, przynajmniej do 2022 roku. Być może Rada zdecyduje się zaoferować jakąś formę wsparcia kredytowego, gdy dalsze twarde dane wykażą rosnącą przepaść między inwestycjami a konsumpcją – możemy przeczytać na koniec.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here