Naga MarketsRzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN.


Punktualnie o godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,6% i spadku cen towarów – o 0,2%).

W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły natomiast o 2,9% (w tym usług – o 4,2% i towarów – o 2,4%), co jest największym wzrostem od października 2012 r.

Mimo to, w lipcu 2019 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w dalszym ciągu znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.):

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do analogicznego okresu roku poprzedniego)
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych
(zmiana w % do analogicznego okresu roku poprzedniego) | Źródło: GUS

W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, największy udział wydatków w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych mają żywność i napoje bezalkoholowe (24,89%) oraz towary i usługi związane z użytkowaniem mieszkania lub domu i nośniki energii (19,17%).

System wag stosowany w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r.
System wag stosowany w obliczeniach wskaźników cen towarów i usług
konsumpcyjnych w 2019 r. | Źródło: GUS

Przedsiębiorcy nie planują podnosić cen

Chwilę przed raportem Głównego Urzędu Statystycznego, Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych opublikowało także najnowsze wyniki Wskaźnika Przyszłej Inflacji (WPI), który prognozuje z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jego wartość spadła w sierpniu o 0,7 punktu i był to czwarty z kolei spadek z rzędu.

– Pomimo wzrostu inflacji mierzonej wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (CPI), WPI oraz większość jego składowych nie zapowiada trwałej tendencji do nasilania się inflacji. Jej obecne źródło tkwi w czynnikach o charakterze lokalnym i wynika głównie z rosnących cen żywności, w szczególności jest konsekwencją wzrostu cen warzyw, cukru i mięsa wieprzowego. Znaczący wpływ cen żywności na poziom obecnej inflacji wynika ze struktury wydatków przeciętnego „Kowalskiego”, w koszyku którego ¼ to wydatki na żywność. Mniejsze znaczenie dla poziomu inflacji miały dotychczasowe wzrosty cen gazu czy usług medycznych. Pozostałe potencjalne źródła wzrostu cen, takie jak ceny surowców, w tym ropy naftowej, czy oczekiwania przedsiębiorców na temat przyszłych cen producentów nie wykazują jak na razie tendencji do wzrostu i kształtowane są bardziej przez czynniki ograniczające presję inflacyjną, spośród których najistotniejszym jest spadek popytu w efekcie spowolnienia globalnej gospodarki, w szczególności u naszych najważniejszych europejskich partnerów handlowych – czytamy w raporcie.

Autorzy raportu uspokajają także, że zarówno oczekiwania producentów na temat kształtowania cen na oferowane przez nich wyroby, jak i dotychczasowe tendencje wskaźnika PPI wskazują na znaczną powściągliwość przedstawicieli sektora przedsiębiorstw do podnoszenia cen. 

PKB Polski rośnie wolniej niż oczekiwano

Wraz z danymi o inflacji konsumenckiej, Główny Urząd Statystyczny podzielił się także wstępnym szacunkiem Produktu Krajowego Brutto w II kwartale 2019 roku. Jak przeczytać możemy w raporcie, w II kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł natomiast realnie o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że ekonomiści spodziewali się nieco większego wzrostu PKB. Kolejno na poziomie 1,1% k/k oraz 4,5% r/r.

GUS zwraca uwagę, że procedura wyrównań sezonowych spowodowała zmiany w dynamice PKB w okresach poprzednich na skutek przeliczenia szeregów czasowych po dodaniu kolejnej obserwacji, tj. II kwartału 2019 r.

Dynamika realna produktu krajowego brutto (analogiczny okres roku poprzedniego = 100, ceny stałe roku poprzedniego)
Dynamika realna produktu krajowego brutto
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100, ceny stałe roku poprzedniego) | Źródło: GUS

Wyraźne oznaki spowolnienia

Warto w tym miejscu przypomnieć także, że już pod koniec lipca br. Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) raportowało, że Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w lipcu 2019 roku spadł o 1 punkt w stosunku do notowań sprzed miesiąca.

Był to największy jednorazowy spadek wskaźnika od września ubiegłego roku. Spośród ośmiu jego składowych pogorszeniu uległo sześć, zaś pozostałe dwie uległy jedynie niewielkiej poprawie.

– Spowolnienie głównych europejskich gospodarek, wśród nich naszego największego partnera, jakim są Niemcy nie może pozostać bez wpływu na popyt zagraniczny i w konsekwencji na kondycję rodzimych przedsiębiorstw. Dodatkowo wpływ popytu wewnętrznego na wzrost gospodarczy ulega systematycznemu osłabieniu wraz z rosnącymi cenami – zauważają autorzy raportu.

Polski złoty najsłabszy od lutego br.

Spoglądając na notowania pary walutowej EURPLN zauważymy, że kurs euro zyskuje wobec polskiego złotego niemal nieprzerwanie od 23 lipca br. Wskutek tej aprecjacji cena wspólnej waluty wzrosła już o niemal 10 groszy, pokonując przy tym niezwykle istotny, horyzontalny opór w wysokości 4,34 zł. Jeżeli tylko w najbliższym czasie nie pojawi się silna reakcja podażowa mogąca zanegować to wybicie, potencjalne wzrosty mogłyby sięgnąć nawet rejonu 4,40 zł.

Wykorzystanie formacji cenowych i formacji świecowych w tradingu
zapisz się na bezpłatny webinar

Kurs euro wobec polskiego złotego
EURPLN Daily

Naga Markets jest autoryzowany i regulowany przez CySEC. NAGA Markets jest członkiem założonej w 2015 roku, notowanej na niemieckiej giełdzie grupy FinTech THE NAGA Group AG. Ze względu na bezpieczeństwo funduszy, obsługę klienta na wysokim poziomie oraz szybką realizację zleceń, broker posiada ogromne zaufanie wśród traderów na całym świecie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here