Naga MarketspgePolska Grupa Energetyczna podczas środowej sesji handlowej wydała raport, w którym wskazuje, że zysk netto za I kwartał 2019 roku wyniósł 585 mln zł, co stanowi wynik gorszy od analogicznego okresu poprzedniego roku o 37 procent. W tym momencie spółka znacznie spada, co potwierdza wymowę rozczarowujących wyników. 


Słabsze wyniki – wykres reaguje

Zdecydowanie słabsze wyniki podaje spółka PGE podczas dzisiejszej sesji handlowej względem tego, co spółka wygenerowała podczas tego samego okresu poprzedniego roku. Zysk netto 585 mln zł wobec 935 mln zł rok wcześniej oraz zysk operacyjny wyniósł 950 mln zł wobec 1315 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA spółki kształtowała się na poziomie 1 889 mln zł za I kw. 2019 roku. Tymczasem skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 561 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 7 137 mln zł rok wcześniej.

Jak podaje spółka w raporcie – “Na skonsolidowany wynik Grupy PGE składają się wyniki finansowe poszczególnych segmentów działalności. Największy udział w wyniku Grupy ma segment Energetyka Konwencjonalna oraz segment Dystrybucja partycypujące odpowiednio w 36% i 34% wyniku EBITDA GK. Segment Ciepłownictwo odpowiada za 21% EBITDA. Natomiast segment Energetyka Odnawialna oraz segment Obrót wypracowały po 9% EBITDA GK każdy


Inwestuj z dźwignią na GPW w surowce, waluty, indeksy oraz spółki polskie oraz zagraniczne. Wszystko dzięki certyfikatom Turbo emitowanym przez ING N.V.

Spółka podaje również, że w spółce miał miejsce spadek produkcji gazu, który w I kwartale 2019 r. wyniósł 1,43 TWh – następnie spadł o 4%. Jak podaje PGE, spadek wynikał z mniejszego zapotrzebowania na ciepło i tym samym mniejszej produkcji energii w kogeneracji. Jednocześnie dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym Grupa PGE odnotowała w raportowanym okresie wzrost o 45% produkcji energii z wiatru. Całkowicie wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł pierwszym kwartale 9,3 TWh, co oznacza wzrost o 1% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

 

To wszystko sprawia, że Polska Grupa energetyczna ugruntowuje pozycję niekwestionowanego lidera polskiego sektora energetycznego, utrzymując solidne wyniki operacyjne i finansowe. Jak widać jednak inwestorzy nie są tego samego zdania – patrząc po wykresie.

Sytuacja na wykresie

Wykres w tym momencie jest nico mniej optymistyczny niż sam zarząd spółki. W tym momencie spółka PGE odnotowuje relatywnie mocny spadek, z 8,86 zł za akcję do poziomów na chwilę obecnych – 8,55 zł za akcje. Wykres spółki jest jeszcze daleki od wsparcia, znajdującego się na poziomie 8,81 zł – jednak zdaje się, że może on zostać przetestowany jeszcze podczas dzisiejszej sesji handlowej. Jeśli zostanie on przełamany wówczas mowa będzie w dalszym ciągu o wymowie pro spadkowej a co za tym idzie spółka jest w stanie osiągnąć poziom 8,41 zł będący najniższym poziomem 2018 roku.

wykres PGE D1 29.05.2019
PGE D1 29.05.2019


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here