Rzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN.


Po godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki inflacji konsumenckiej (CPI). Jak przeczytać możemy w raporcie, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w maju br. w stosunku do kwietnia br. o 0,2% (w tym towarów – o 0,3%, przy spadku cen usług – o 0,3%), co okazało się wynikiem lepszym od prognoz zakładających wzrost jedynie o 0,1%. Ponadto, pozytywny wydźwięk tej publikacji wzmacnia również znaczna wzrostowa rewizja poprzedniego raportu z 0,1% do 0,5%.

W ujęciu rok do roku a więc w porównaniu z majem 2017 roku ceny towarów u usług konsumpcyjnych wzrosły natomiast o 1,7% (w tym towarów – o 1,8% i usług – o 1,3%).

W maju 2018 r. największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny paliw do prywatnych środków transportu, które podwyższyły ten wskaźnik o 0,29 p. proc.

Warto także dodać, że w maju 2018 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.).

Źródło: GUS

Presja inflacyjna ponownie przebiera na sile

W dniu dzisiejszym Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych opublikowało także Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wzrost wartości wskaźnika o 0,2 punktu sygnalizuje, że po dwóch miesiącach stabilizacji, ponownie nasiliły się czynniki inflacjogenne. Ich podstawowym źródłem w tym miesiącu są rosnące koszty, w mniejszym zaś stopniu oczekiwania konsumentów i producentów na temat spodziewanego w najbliższej przyszłości tempa wzrostu cen. Mimo, iż w ostatnim miesiącu oczekiwania te nie nasiliły się, jednak pozostają na podwyższonym w stosunku do roku ubiegłego poziomie.

W raporcie tym przeczytać możemy, że spośród siedmiu składowych wskaźnika sześć działało w kierunku wzrostu inflacji a tylko jedna w kierunku jej spadku.

Najsilniej w kierunku wzrostu cen działało osłabienie złotego względem euro i dolara. Słabszy złoty podraża import zarówno gotowych towarów trafiających bezpośrednio do handlu, jak również surowców i komponentów do dalszej krajowej produkcji. Ponadto, bardzo często wyższe ceny towarów pochodzących z importu stają się cenami odniesienia dla krajowych producentów bez względu na to czy importują surowce do dalszej produkcji czy nie. W dotychczasowej historii, osłabienie złotego przenosiło się z około 3-4 miesięcznym opóźnieniem na wzrost cen krajowych.

Co dalej z USDPLN?

Spoglądając na notowania pary walutowej USDPN zauważymy, że kurs odrzucił w dniu wczorajszym lokalny poziom oporu. Jeżeli w w najbliższym czasie udałoby się także pokonać obecnie testowane wsparcie, spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji. Do otwarcia pozycji polecam brokera Naga Markets, który oferuje świetne spready na głównych parach walutowych.

USDPLN H4


STO

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here