Naga MarketsRzut okiem na złotego to cykl analiz, który na łamach portalu Comparic.pl można śledzić dwa razy w tygodniu. Jego założeniem jest przedstawienie aktualnej sytuacji rynkowej na parach walutowych z PLN.


Punktualnie o godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI). Z raportu tego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymały się we wrześniu 2019 r. przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego w sierpniu br. (przy spadku cen usług – o 0,2% i utrzymujących się na tym samym poziomie cenach towarów). Warto zwrócić uwagę, że jest to już trzeci miesiąc z rzędu, kiedy ceny towarów i usług konsumpcyjnych utrzymują się na względnie stabilnym poziomie.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do okresu poprzedniego)
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do okresu poprzedniego)

To wszystko sprawiło, że w porównaniu z analogicznym miesiącem roku 2018 odnotowano ich wzrost “jedynie” o 2,6% (w tym usług – o 4,8% i towarów – o 1,8%). Oznacza to, że inflacja znajduje się obecnie zaledwie 0,1 p. proc. powyżej, lecz wciąż w granicach odchyleń od celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.).

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do okresu poprzedniego)
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do okresu poprzedniego)

Wizja spowolnienia ogranicza presję inflacyjną

Nieco przed raportem GUS, Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) opublikowało także Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. W październiku 2019 r. odnotowano kolejny, już szósty spadek wartości tego wskaźnika z rzędu.

– Choć dotychczasowy przebieg WPI wskazuje na krótkookresowy charakter ostatniego wzrostu inflacji spowodowany głównie wyższymi cenami żywności, to uporczywe działania tego czynnika w połączeniu z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej a w szczególności wzrostem kosztów pracy, może spowodować ponowne nasilenie inflacji w przyszłym roku. W przeciwnym kierunku – ograniczającym presję inflacyjną działają coraz wyraźniejsze sygnały zwiastujące spowolnienie gospodarcze zarówno w Polsce, jak i w jej otoczeniu – czytamy w raporcie.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu cztery działały w kierunku spadku inflacji i cztery w kierunku jej wzrostu. W obu grupach składowych zmiany były niewielkie.

Konsumenci obawiają się wzrostu cen

Najsilniej w kierunku spadku inflacji oddziaływały opinie przedsiębiorców na temat polityki cenowej na oferowane przez nich wyroby. O ile przed miesiącem przybyło firm planujących w najbliższym czasie wzrost cen, o tyle w ostatnich badaniach z września br. odsetek firm planujących podwyżki skurczył się do poziomu najniższego od dwóch lat. Największą skłonność do podnoszenia cen wyrażają przedstawiciele branż paliwowej i energetycznej oraz producenci żywności.

Nieco odmienne nastroje na temat kształtowania się cen w najbliższej przyszłości wyrażają przedstawiciele konsumentów. W raporcie zwraca się bowiem uwagę, że wzrósł odsetek osób uważających, iż w najbliższych miesiącach ceny będą rosły szybciej niż dotychczas oraz tych, którzy sądzą że ceny będą rosły w tempie dotychczasowym, zmniejszył się natomiast odsetek osób spodziewających się wolniejszego wzrostu cen. Jednocześnie znacząco zwiększyła się grupa ankietowanych nie potrafiących ocenić tendencji cenowych w najbliższym czasie, co może świadczyć o narastaniu wśród konsumentów niepewności co do tendencji inflacyjnych.

Polski złoty coraz silniejszy

Spoglądając na notowania pary walutowej EURPLN zauważymy, że po okresie osłabiania się złotego względem podstawowych walut światowych, jego kurs nie tylko ustabilizował się, lecz również wyraźnie się umocnił. Wskutek tej aprecjacji PLN, kurs euro osunął się poniżej 4,30 zł, co jest najniższą wycena wspólnej waluty od początku sierpnia br.

Weź udział w darmowym kursie inwestowania i zdobądź międzynarodowy certyfikat

Kurs euro wobec polskiego złotego we wtorek, 15 października 2019 r.
Kurs euro wobec polskiego złotego we wtorek, 15 października 2019 r.

Z październikowej edycji opracowania NBP “Szybki monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” wynika, że kurs EUR/PLN, przy którym eksport staje się nieopłacalny w III kwartale 2019 roku wynosił 4,01 zł/euro wobec 4,00 zł/euro w II kwartale 2019 roku, a kurs USD/PLN, przy którym eksport staje się nieopłacalny wynosił w III kwartale 3,44 zł/USD wobec 3,40 zł/USD w II kwartale 2019 roku.


Naga Markets jest autoryzowany i regulowany przez CySEC. NAGA Markets jest członkiem założonej w 2015 roku, notowanej na niemieckiej giełdzie grupy FinTech THE NAGA Group AG. Ze względu na bezpieczeństwo funduszy, obsługę klienta na wysokim poziomie oraz szybką realizację zleceń, broker posiada ogromne zaufanie wśród traderów na całym świecie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here