Naga MarketsUrzędnicy Europejskiego Banku Centralnego (EBC) stoją w obliczu rosnącej krytyki dotyczącej polityki ujemnych stóp procentowych (skrót z ang. NIRP) wynika z prywatnych i kuluarowych rozmów prowadzonych pomiędzy ministrami finansów gospodarek strefy euro, poinformował we wtorek Bloomberg. Czy Christine Lagarde już na samym starcie swojej kadencji jako sternika banku centralnego może spotkać się ze silnym sprzeciwem najważniejszych urzędników eurozony w zakresie finansów?


EBC spotyka się z coraz większą krytyką, nie widzi jednak swojej winy

Niektórzy szefowie finansów strefy euro, w szczególności z Europy Północnej, kwestionują ujemną lub bliską zera postawę monetarną EBC podczas poufnych dyskusji na temat gospodarki, skarżąc się na jej szkodliwy wpływ na systemy oszczędnościowe i emerytalne. EBC odbija piłeczkę twierdząc, że ujemne stopy procentowe nie utrzymałyby się tak długo, gdyby rządy lepiej i w większym stopniu stymulowały swoje gospodarki.

Napięcia za zamkniętymi drzwiami mogą odzwierciedlać różnice zdań między bankami centralnymi, podkreślając wyzwania, przed którymi stoi nowo powołana prezes EBC Christine Lagarde, która podąża ścieżką polityki obarczoną spuścizną kontrowersji. Obawy ministrów mogą być formalnie nieistotne, ponieważ jej instytucja działa jako niezależny podmiot wolny od wpływów, ale jej legitymacja wynika z konsensusu politycznego – a działania polityczne bezpośrednio przekładają się na wyborców.

Lagarde weźmie udział w spotkaniu ministrów finansów strefy euro w Brukseli w tym tygodniu, choć dyskusja będzie koncentrować się na sfinalizowaniu kontrowersyjnych zmian systemw w celu wsparcia strefy euro, w tym reformy jej funduszu ratunkowego i dążenia do wspólnego ubezpieczenia depozytów.

Jeden z wcześniejszych przypadków niezgody miał miejsce bezpośrednio po podjęciu przez EBC decyzji o obniżeniu stopy oprocentowania depozytów do minus 0,5% w dniu 12 września. Na posiedzeniu ministrów Eurogrupy następnego dnia zarówno Belgia, jak i Luksemburg narzekały na ryzyko związane z bardzo niską polityką pieniężną w odniesieniu do cen aktywów.

W tym momencie oprócz EBC politykę ujemnych stóp procentowych prowadzą Szwecja, Dania oraz Szwajcaria. Źródło: Bloomberg

Konsumenci zapłacą odsetki za trzymanie pieniędzy w banku?

Na kolejnym posiedzeniu Eurogrupy z dnia 9 października, Holandia podniosła również kwestię ujemnych stóp procentowych i “możliwych zagrożeń dla oszczędzających i stabilności finansowej”, według raportu holenderskiego ministra finansów dla parlamentu swojego kraju.

Takie odczucia mogą odzwierciedlać kontrowersje związane z wrześniową decyzją – zarówno prezes Bundesbanku Jens Weidmann, jak i szef holenderskiego banku centralnego Klaas Knot sprzeciwili się szerokiemu pakietowi stymulacyjnemu, zwłaszcza wznowieniu łagodzenia ilościowego – zwracając jednocześnie uwagę na frustrację wyborców z powodu braku odsetek od oszczędności. Ta może być jeszcze większa w momencie gdy banki komercyjne zaczynają przerzucać na europejskich konsumentów koszty związane z ujemnymi depozytami – między innymi w Niemczech oszczędzający nie otrzymają odsetek od zgromadzonych w bankach środków, a będą musieli zapłacić za nie odsetki.

Hoekstra (minister finansów z Holandii) ostrzegł we wrześniu, że obniżenie stóp procentowych EBC będzie miało “ogromne konsekwencje. W Niemczech szef bawarskiej administracji regionalnej wezwał rząd do zakazania bankom przenoszenia ujemnych stóp procentowych na oszczędzających lub do pomocy w odliczeniu kosztów od rachunków podatkowych. Konwencja rządzącej partii CDU kanclerz Angeli Merkel dyskutowała o poszukiwaniu zmian w polityce pieniężnej w celu ochrony oszczędności emerytalnych.

Negatywne komentarze pojawiają się również wśród przedstawicieli branży. W zeszłym miesiącu prezes Deutsche Banku, Karl von Roher opisywał politykę niskich stóp procentowych jako „największe wyzwanie, przed którym stanęła europejska branża finansowa”

EBC umywa ręce i przerzuca się odpowiedzialnością z rządami

Reakcją EBC, zarówno publiczną, jak i prywatną, było przeniesienie odpowiedzialności na rządy Eurozony. Widać to po wielokrotnym podkreślaniu przez Draghiego pod koniec kadencji potrzeby wprowadzenia bodźców fiskalnych przez kraje dysponujące odpowiednią przestrzenią, aby uzupełnić złagodzenie, a tym samym przyspieszyć perspektywę powrotu do bardziej normalnej polityki.

“Jeśli rządy chcą szybszego wyjścia z niekonwencjonalnej polityki, w ich interesie leży dostosowanie się do polityki pieniężnej”, powiedział w Atenach na kilka dni przed spotkaniem Eurogrupy 9 października.

Niektóre rządy opowiadają się po stronie EBC. Na posiedzeniu 13 września Eurogrupy, ministrowie Francji i Włoch zabrali głos sugerując, że krajowa polityka budżetowa powinna uzupełniać łagodzenie polityki pieniężnej EBC. Głównymi kandydatami do tego celu są ci, którzy posiadają przestrzeń fiskalną, Niemcy i Holandia.

W międzyczasie, według innego urzędnika, alternatywy, takie jak zmiana unijnej reguły deficytu, aby umożliwić innym krajom większą swobodę działania, czy wspólny program bodźców fiskalnych, nie mają poparcia większości wśród ministrów finansów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here