XTB

Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926).

W czasie korzystania z serwisu Comparic.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Serwis comparic.pl może wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji oraz w celach reklamowych comparic.pl i partnerów reklamowych. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Comparic.pl i jego twórcy nie ponoszą odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez serwis comparic.pl i jego twórców. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Comparic.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Korzystający oświadcza, że zapoznał się z zasadami Polityki Prywatności, zrozumiał je i zaakceptował.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: redakcja@comparic.pl