Naga MarketsPolityka dywidendowa Pozbudu zakłada wypłacanie do 66% zysku nettoPozbud przyjął politykę dywidendy, która zakłada wypłacanie akcjonariuszom do 66% zysku netto przy spełnieniu dodatkowych warunków, podała spółka.

“Zarząd Pozbud S.A. zamierza przedkładać walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości do 66% zysku netto spółki, przy założeniu że relacja długu oprocentowanego do zysku brutto powiększonego o amortyzację na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, będzie wynosiła mniej niż 4 oraz udział kapitałów własnych w aktywach spółki, po uwzględnieniu planowanej do wypłaty dywidendy, nie będzie niższy niż 50%” – czytamy w komunikacie.Przy rekomendacji podziału zysku zarząd będzie brał pod uwagę również sytuację finansową i płynnościową grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz ocenę perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, z uwzględnieniem jej planów inwestycyjnych, w tym potencjalnych akwizycji, zaznaczono.

“Wypłata dywidendy może być realizowana w dwóch częściach: w formie zaliczki (w wysokości zatwierdzonej przez organy spółki) w danym roku obrotowym oraz pozostała część – po zatwierdzeniu ostatecznej wysokości dywidendy przez walne zgromadzenie akcjonariuszy” – czytamy dalej.

Pozbud specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: co to jest blik? | dax30 wykres | forum jsw | s&p 500 kurs | kurs korony islandzkiej | usd prognoza | notowania famur |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here