Naga MarketsCo czeka kurs euro (EUR/USD) w bieżącym roku?Słabość dolara w 2020 r. wynikająca z ciągłych i agresywnych interwencji Rezerwy Federalnej (w przeciwieństwie do innych banków centralnych) wywindowała kurs EUR/USD powyżej poziomu 1,23 na przełomie roku – był to najwyższy poziom od początku 2018 r. Następnie jednak notowania spadły do 1,20, a znaczna część uczestników rynku jest przekonana, że kolejne miesiące powinny upływać pod znakiem tym smaym odbicia pary. EBC jednak nie może pozwolić na aprecjację kursu euro w nieskończoność, ponieważ znacząco obciążyłaby ona oczekiwania inflacyjne.

  • Restrykcje dotyczące podróżowania negatywnie wpłyną na europejskie gospodarki
  • Dolar jest walutą, która zachowuje się lepiej w czasach niepewności
  • Wzrost realnego PKB w USA będzie w bieżącym roku prawdopodobnie lepszy niż w strefie euro

Kurs euro uzależniony od decyzji rządów

Wzrost niepewności w połączeniu z brakiem aktywności gospodarczej zwiększy ryzyko polityczne w strefie euro, co może ciążyć wspólnej walucie w najbliższych miesiącach.

Te artykuły również Cię zainteresują
Mimo, że kampania szczepień w większości rozwiniętych gospodarek postępuje “szybko”, istnieje wiele zagrożeń związanych z koronawirusem w roku 2021, począwszy od mniejszej skuteczności szczepionki, aż po utrzymanie przez rządy bardzo wysokich restrykcji dotyczących podróżowania. Z pewnością wpłynie to bardzo szkodliwie dla gospodarek, które są silnie uzależnione od turystyki.

Poniższe dane (lewa ramka) pokazują, że większość krajów w strefie euro silnie opiera się na turystyce jako głównym motorze siły napędowej swoich gospodarek. W krajach takich jak Cypr, Grecja czy Portugalia turystyka stanowi około 20% PKB całego kraju.

Niepewność związana z czasem trwania polityki zamykania swoich gospodarek oraz zakazów podróżowania nałożonych przez rządy z pewnością naraża Europę na duże ryzyko. Dlatego też dolar amerykański był zazwyczaj walutą, którą należało trzymać w okresach rosnącej niepewności. Powyższy wykres znajdujący się po prawej stronie pokazuje silną korelację pomiędzy roczną zmianą  indeksu USD a roczną zmianą niepewności.

ETF na kurs EUR/USD może spadać po przełamaniu linii wsparcia

Co ciekawe, łączna suma krótkiej sprzedaży netto na dolarze amerykańskim pozostała w styczniu na wysokim poziomie, pomimo ostatniego pozytywnego odbicia tej waluty. Według CFTC, shorty netto na USD wyniosły 257 tys. kontraktów, co jest niezwykle wysokim wynikiem. Większość krótkich pozycji skoncentrowana jest w stosunku do euro (+165 tys.), w związku z tym, utrzymywanie się niedźwiedziej konsolidacji na EUR/USD może niedługo nasilić ruch w dół.

Invesco CurrencyShares Euro Trust ETF (FXE ETF) jest funduszem zarejestrowanym w USA, którego celem jest śledzenie kursu euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Fundusz ten jest aktualizowany co kwartał. Dwa główne czynniki wpływające na FXE to różnica w realnym PKB i różnica w realnych stopach procentowych między strefą euro a USA.

Wzrost realnego PKB w USA będzie w bieżącym roku prawdopodobnie lepszy niż w strefie euro, a tym samym ograniczy wzrost FXE. Poniższy wykres (lewa ramka) pokazuje, że istniały okresy rozbieżności między różnicą wzrostu realnego PKB w strefie euro i USA a FXE, ale w miarę jak oczekiwania dotyczące wzrostu w strefie euro będą słabnąć, FXE będzie nadal spadać.

Różnice w realnych stopach procentowych są tradycyjnie uważane za silny czynnik wpływający na kształtowanie się walut w czasie, co widzimy na powyższym wykresie po prawej stronie. W związku z tym gwałtowny spadek realnych stóp procentowych w USA w stosunku do euro również znacząco obciąży dolara amerykańskiego.

Ostatni wykres pokazuje, że FXE ostatnio przełamał linię wsparcia na poziomie 113, która reprezentuje 38,2% zniesienia Fibo z zakresu 100,5-120,7 i wydaje się, że jest na drodze do ponownego przetestowania wsparcia 110,6 (50% zniesienia Fibo). Każde pozytywne cofnięcie na FXE może być postrzegane jako dobra okazja do ponownego shortowania.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here