Naga Marketspolimex GPWNarodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dopuściło konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal, Politechnika Warszawska, Transition Technologies oraz Energoprojekt-Warszawa do realizacji fazy III programu pod nazwą “Program Bloki 200+, Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”, podał Polimex. Wynagrodzenie za realizację prac w fazie III wyniesie 62,46 mln zł netto, z czego na spółkę przypadnie wynagrodzenie w wysokości 50,21 mln zł netto.

“Realizacja programu odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy NCBiR oraz konsorcjum umowy o wykonanie i finansowanie projektu w programie ‘Bloki 200+’ […], której przedmiotem jest przeprowadzenie prac B+R, zmierzających do opracowania innowacyjnej, referencyjnej, testowej, nowatorskiej, niskonakładowej technologii modernizacji bloków energetycznych parowych, podkrytycznych, klasy 200MWe, opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym, zmierzającej do zmiany podstawowych parametrów pracy i utrzymania i dostosowania ich do nowych wymagań i określonego reżimu pracy z większą zmiennością obciążenia i z dużą liczą odstawień i uruchomień” – czytamy w komunikacie.

Umowa została podzielona na 3 wydzielone pod względem czasowym i funkcjonalnym szczeble realizacji. Udział wykonawcy w kolejnym z etapów realizacji umowy, został uzależniony od kwalifikacji dokonywanej przez NCBiR m.in. na podstawie oceny prac wykonawcy z etapu poprzedniego oraz spełnieniu przewidzianych umową wymogów formalno-prawnych, podano także.

“Udział emitenta w trakcie realizacji fazy I oraz fazy II programu, w związku z ich specyfiką, nie był kluczowym (wynagrodzenie z tytułu ich realizacji przypadające na emitenta wyniosło odpowiednio 20 000 zł netto oraz 300 000 zł netto). Wynagrodzenie za realizację prac w fazie III wyniesie 62 461 817 zł netto, z czego na spółkę przypadnie wynagrodzenie w wysokości 50 212 108,7 zł netto” – czytamy dalej,

Odbiór przez NCBiR wyników prac fazy III przewidziano na dzień 30 marca 2021 r.

“Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w fazie III oraz dokonania rozliczeń z tego tytułu, emitent złożył NCBR weksel “in blanco” oraz odpowiednią deklarację wekslową, z przewidywaną górną granicą odpowiedzialności wynoszącą 50 212 108,7 zł” – wskazano także.

Źródło: ISBNews


Dołącz do największej grupy dyskusyjnej na Facebooku poświęconej GPW: Zyskowna strona giełdy prowadzonej przez Comparic.pl. Zapraszamy do jej aktywnego tworzenia!

Sytuacja na wykresie:

Kurs spółki rośnie dzisiaj o niemal 10%. Na wykresie mamy odbicie od poziomu dna, które zostało niedawno przekroczone. Cena wraca ponad poziom 2 zł. Wykres pokazuje jednak, że warto zachować dystans, gdyż już wcześniej zdarzały się chwilowe, dynamiczne wzrosty notowań, które kończyły się po 1-2 sesjach.

polimex

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here