Naga MarketsPolenergia miała 34,24 mln zł zysku netto, 75,68 mln zł EBITDA w I kw. 2021Polenergia odnotowała 34,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 49,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 52,72 mln zł wobec 68,65 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 75,68 mln zł wobec 94,08 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Skorygowany wynik EBITDA od stycznia do marca tego roku wyniósł 75,7 mln zł i był niższy o 18,4 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Segment lądowych farm wiatrowych zanotował niższy o 31,5 mln zł wynik EBITDA, co głównie wynikało z niższej wietrzności. Segment gazu i czystych paliw zanotował natomiast wzrost o 10,6 mln zł w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego, głównie w efekcie wyższej marży na sprzedaży energii elektrycznej oraz przychodów z rynku mocy. Dodatkowo EBITDA segmentu obrotu i sprzedaży była wyższa o 3,2 mln ” dzięki lepszemu wynikowi na aktywach wytwórczych Grupy i częściowemu wdrożeniu nowej strategii”- czytamy w komunikacie.

Skorygowany zysk netto okazał się niższy o 16,8 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniósł 34,3 mln zł. Skorygowana marża EBITDA, z wyłączeniem segmentu obrotu i sprzedaży wyniosła 47,3% i była o 4,4 pkt proc. niższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 636,92 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 458,98 mln zł rok wcześniej.

“Początek 2021 roku stał pod znakiem znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy Polenergia. Osiągnięty w pierwszym kwartale wynik na poziomie 636,9 mln zł jest o 177,9 mln zł lepszy od uzyskanego w ubiegłym roku. To efekt wyższych o 207,9 mln zł przychodów segmentu obrotu i sprzedaży, który został częściowo skompensowany niższymi o 26,6 mln zł przychodami w segmencie lądowych farm wiatrowych oraz segmencie gazu i czystych paliw. Spadek wyniku segmentu lądowych farm wiatrowych jest głównie konsekwencją niższej wietrzności w tym okresie, a co za tym idzie niższego wolumenu produkcji oraz nieznacznie wyższych kosztów operacyjnych farm wiatrowych. Trzeba jednak pamiętać, że produktywność farm wiatrowych Polenergii w pierwszym kwartale 2020 roku stała na rekordowym poziomie 49%, a w przypadku Farmy Wiatrowej Mycielin sięgała aż 60%” – czytamy dalej.

Spółka podała, że wysokie wyniki finansowe wypracowane w pierwszym kwartale 2021 roku, wskazują, że ponowne częściowe zamrożenie polskiej gospodarki nie wpłynęło w aż tak istotny sposób na funkcjonowanie spółek Grupy.

“Ponadto segment energetyki wiatrowej pozostaje w tym i w przyszłym roku w dużej mierze odporny na bieżącą zmienność cen energii elektrycznej z uwagi na fakt, iż dla większej części portfela ceny sprzedaży energii oraz zielonych certyfikatów zostały zabezpieczone na rynku terminowym. Dodatkowo poziom zabezpieczenia przed ryzykiem wzrostu stopu procentowej został zwiększony do 75 proc. wartości łącznego zadłużenia”- zaznaczono.

invest

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 19,29 mln zł wobec 4,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here