Naga Markets

Podział majątku po rozwodzie Rozwód kończy między małżonkami małżeństwo. Jest także wstępem do rozliczenia między nimi spraw finansowych.

Podział majątku w czasie rozwoduIstnieje możliwość podziału majątku od razu w czasie sprawy rozwodowej. Robi się to jeżeli przynajmniej jeden z małżonków złożył taki wniosek oraz jeśli nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu. Gdy sąd uzna, że podział majątku jest skomplikowany, konieczne będzie przeprowadzenie go w odrębnym postępowaniu.

Podział majątku w czasie rozwodu

Podział majątku w odrębnym postępowaniu

Żeby wszczęta została sprawa o podział majątku konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Sąd orzeczeniem dokona podziału majątku wspólnego. Poza majątkiem wspólnym istnieje bowiem również majątek osobisty męża oraz majątek osobisty żony, które nie będą dzielone.

Co powinno znaleźć się we wniosku o podział majątku? Przede wszystkim umieścić w nim należy podstawę prawną, którą w tym wypadku będzie wyrok rozwodowy. Ponadto powinien też zawierać oznaczenie wnioskodawcy i uczestnika postępowania, ich numery PESEL, adresy, datę, miejscowość i podpis. Wniosek możemy złożyć przez pełnomocnika, który będzie nas reprezentować w postępowaniu. Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, należy załączyć potwierdzenie umocowania pełnomocnika.

Kolejnym istotnym elementem, który należy zamieścić we wniosku jest dokładne wskazanie składników majątku, które chcemy podzielić. Można też uwzględnić w nim roszczenia odnośnie wydatków, nakładów, ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym czy też świadczeń.

Ile kosztuje podział majątku?

Mówiąc o podziale majątku warto też mieć na uwadze koszt postępowania. Sąd może podjąć różne decyzje – orzec o fizycznym podziale składników majątku, o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży majątku lub też orzec o spłacie jednego małżonka przez drugiego. W zależności od tego jak bardzo skomplikowana będzie sprawa, może w nią zostać zaangażowany biegły. Wtedy, do kosztów postępowania wliczyć należy jego wynagrodzenie – pokryje je strona, która wniosła o jego powołanie. Kolejnym kosztem jest wynagrodzenie pełnomocnika, jeśli reprezentuje on stronę. Obowiązkowa jest opłata od wniosku o podział majątku. Może ona wynosić 1000 złotych, jeśli wniosek zawiera tylko żądania stron lub 300 złotych, jeśli znajduje się w nim też plan podziału. Opłacić należy również notariusza, jeżeli podział majątku przewiduje konieczność podpisania aktu notarialnego (na przykład w związku ze sprzedażą nieruchomości).

Jeśli orzeczenie sądu nie będzie satysfakcjonujące dla jednej ze stron może ona złożyć apelację – opłata od niej to 1000 złotych.

Warto też wspomnieć, że do czasu zakończenia postępowania konieczne będzie ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, jeśli byli małżonkowie taką posiadają. Rachunki opłaca ten z nich, który wciąż zamieszkuje nieruchomość, natomiast oboje zapłacą raty, kredyty czy podatki. Im dłużej więc będzie trwało postępowanie, tym większe będą jego koszty. Warto dogadać się w sprawie podziału majątku jeszcze przed wniesieniem wniosku, ułatwić i skrócić postępowanie. Sprawa o podział może być jeszcze trudniejsza niż sam rozwód.

Materiał przygotowano na podstawie informacji pochodzących ze strony https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here