Naga MarketsPMPG Polskie Media odnotowało 11,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,82 mln zł wobec 2,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Spółka podsumowuje ostatni rok

“Bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych grupa osiągnęła pozytywny wynik na poziomie 0,5 mln zł przy wskaźniku EBITDA na poziomie 1,1 mln zł. Na niższy wynik niż osiągnięty w roku 2018 wpłynęły przede wszystkim większe koszty związane z transformacją cyfrową oraz niższe przychody z tytułu sprzedaży egzemplarzowej czasopism. Liczymy, że poczynione nakłady oraz dokonane już w roku 2020 zmiany w modelu wydawniczym tygodnika ‘Wprost’ przyczynią się do wzrostu rentowności i poprawy wyników w kolejnych latach” – czytamy w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,63 mln zł w 2019 r. wobec 50,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 10,31 mln zł wobec 1,67 mln zł zysku rok wcześniej.

“Zarząd spółki ocenił, że wpływ epidemii na działalność grupy będzie widoczny w szczególności w spadku przychodów. W związku z decyzją o zaprzestaniu wydawania tygodnika ‘Wprost’ w wersji drukowanej spadek przychodów nastąpi zarówno w przypadku reklamy, jak i sprzedaży egzemplarzowej. Podjęte jednak zostały także działania mające na celu istotne ograniczenie kosztów. Szczegółowe informacje na temat wpływu epidemii na biznes grupy zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności zarządu grupy” – czytamy dalej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika “Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika “Do Rzeczy” oraz magazynu “Historia Do Rzeczy”.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here