Naga MarketsPlayWay odnotował 15,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,47 mln zł wobec 6,05 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 21,69 mln zł wobec 6,15 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 43,82 mln zł wobec 16,15 mln zł rok wcześniej.

“Grupa kapitałowa skupiała się w 2017 roku na inwestowaniu w nowe gry komputerowe w celu zwiększenia wartości przychodów ze sprzedaży oraz jej rentowności. Skonsolidowane przychody [netto ze sprzedaży produktów i usług] grupy wyniosły 39 462 tys. zł, co oznacza wzrost o 214% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wartości przychodów spowodowany jest w głównej mierze większą ilością premier nowych tytułów w stosunku do roku 2016. Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 21 474 tys. zł, co oznacza wzrost o 255% w stosunku do roku 2016. Wzrost zysku netto spowodowany jest przede wszystkim bardzo dynamicznym wzrostem sprzedaży na skutek udanych premier nowych tytułów, przy stabilnej strukturze kosztów stałych i niskim poziomie kosztów wytworzenia nowych tytułów. Wartość zysku netto przypadająca na rzecz jednostki dominującej wyniosła 15 773 tys. zł, co oznacza zwiększenie o 179% w stosunku do roku 2016. Pozycja finansowa Grupy na dzień 31 grudnia 2017 roku była bardzo silna i stabilna” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 15,76 mln zł wobec 6,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Wykres dzienny wskazuje na okres korekty, która obecnie doprowadza do domknięcia wcześniejszej luki wzrostowej. Jest to więc potencjalne miejsce na wzrostowe odbicie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here